Κέντρο Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών: 031 – 999.099

Περισσότερες από 6.500 κλήσεις προερχόμενες από όλη την Ελλάδα, έχει δεχθεί τους πρώτους 20 μήνες λειτουργίας του το Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το παραπάνω κέντρο αποτελεί έναν μη κεδροσκοπικό οργανισμό και σκοπό έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες. Η πληροφόρηση μέσα από τη γραφμμή δίδεται ανώνυμα και εμπιστευτικά από το ειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου. Επίσης αν κάποιος χρειάζεται περαιτέρω ενημέρωση, για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη σεξουαλική υγεία, του αποστέλλεται δωρεάν έντυπο υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο κέντρο σεξουαλικών δυσλειτουργιών άρχισε να λειτουργεί το 1995 στο Λονδίνο. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα, μετά την Ισπανία που απέκτησε γραφείο ενημέρωσης και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας από τον Φεβρουάριο του 1999. Αντίστοιχα κέντρα λειτουργούν σήμερα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως στην Πορτογαλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και στη Γαλλία. Το Κέντρο Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί καθημερινώς από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 10.00 ως τις 18.00. Η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μέσα από την οποία μπορεί κανείς να ενημερωθεί υπεύθυνα και ανώνυμα απαντά στον τηλεφωνικό αριθμό 031-999.099.

Διαβάστε επίσης