ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 2ου ΒΑΘΜΟΥ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για διαταραχή στην μεταφορά των ερεθισμάτων από τους κόλπους στις κοιλίες με αποτέλεσμα ένα ή περισσότερα ερεθίσματα να μην φθάνουν τελικά στις κοιλίες.

Παθογένεια

Μπορεί να εμφανισθεί σε νά υγιή άτομα, κυρίως αθλητές υψηλών επιδόσεων. Αλλες αιτίες είναι η χρήση φαρμάκων (β-αναστολείς, αναστολείς διαύλων ασβεστίου, αντιαρρυθμικά), σε «φθορά» του συστήματος αγωγής ιδίως σε ηλικιωμένα άτομα, καθώς και στην στεφανιαία νόσο.

Κλινική εικόνα

Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου βαθμού σε νέα άτομα είναι τελείως ασυμπτωματικός. Ομως στα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να εμφανισθεί αίσθημα διακοπών του ρυθμού και σε έντονη βραδυκαρδία τα συμπτώματα που κυριαρχούν είναι η εύκολη κόπωση και η καταβολή δυνάμεων.

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Αντιμετώπιση

Στα νέα άτομα δεν χρειάζεται καμμία ενέργεια. Στα ηλικιωμένα άτομα ιδίως όταν ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός συνοδεύεται από συμπτωματολογία ενδείκνυται η τοποθέτηση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη. Οταν ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι αποτέλεσμα της χρήσης φαρμάκων, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της αναγκαιότητας των φαρμάκων αυτών. Αν η χρήση τους είναι απαραίτητη (π.χ. για την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου ή αρρυθμιών) τότε ενδείκνυται η χρήση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Σε νέα υγιή άτομα η πρόγνωση είναι συνήθως άριστη. Στα μεγαλύτερα άτομα όπου ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός αποτελεί εκδήλωση της φθοράς του συστήματος αγωγής, μπορεί να εξελιχθεί σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό.

Διαβάστε επίσης