ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 3ου ΒΑΘΜΟΥ

Άλλες ονομασίες

Πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για κατάσταση κατά την οποία υπάρχει πλήρης διακοπή στην μεταφορά των ερεθισμάτων από τους κόλπους προς τις κοιλίες.

Παθογένεια

Στον κολποκοιλιακό αποκλεισμός 3ου βαθμού λειτουργούν στην καρδιά δύο ταυτόχρονα κέντρα παραγωγής ερεθισμάτων – βηματοδότες: το ένα είναι συνήθως ο φυσιολογικός βηματοδότης – ο φλεβοκόμβος – και το άλλο ευρίσκεται στις κοιλίες και είναι αυτό που καθορίζει την καρδιακή συχνότητα. Το δεύτερο αυτό κέντρο παράγει ερεθίσματα με μικρότερη συχνότητα απ’ ότι ο φλεβοκόμβος, γι’ αυτό και ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός συνοδεύεται πάντα από βραδυκαρδία (35-50 σφ/λεπτό).
Οι αιτίες μπορεί να είναι : συγγενης κολποκοιλιακός αποκλεισμός (εκ γενετής), προϊούσα φθορά του συστήματος αγωγής με την πάροδο της ηλικίας, φάρμακα (όπως β-αναστολείς, αντιαρρυθμικά), στεφανιαία νόσος. Πολλές φορές ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός αποτελεί εξέλιξη του κολποκιλιακού αποκλεισμού 2ου βαθμού.

Κλινική εικόνα

Ο ασθενείς παραπονείται για αδυναμία, εύκολη κόπωση, δύσπνοια.

Διάγνωση

Γίνεται με το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει καταγραφή σε ηλεκτροκαρδιογράφημα αλλά υπάρχει υποψία, ενδεικνυται η τοποθέτηση Holter ρυθμού.

Αντιμετώπιση

Ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός (εκτός από τον συγγενή) αποτελεί μία κατάσταση που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ενδοφλέβεια χορηγία φαρμάκων (β-αγωνιστές) και την τοποθέτηση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη. Σε περιπτώσεις που ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός είναι παροδικός και αναμένεται η αυτόματη διόρθωσή του ενδείκνυται η τοποθέτηση προσωρινού τεχνητού βηματοδότη.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση