Νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τις επιπτώσεις της βιογενετικής υπό τον καθηγητή κ. Κουμάντο

Συστήθηκε νέα νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο τη μελέτη των επιπτώσεων της βιογενετικής στο αστικό και ιδίως στο οικογενειακό δίκαιο, ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης κου Σταθόπουλου.

Η επιτροπή αυτή θα εξετάσει μεταξύ άλλων και την έκταση της προστασίας του γενετικού υλικού, το επιτρεπτό ή μη σύναψης συμβάσεων που αφορούν το γενετικό υλικό ή ρυθμίζουν τη διαδικασία αναπαραγωγής και τη συγγένεια. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Κουμάντος.

Διαβάστε επίσης