Η προωρότητα των βρεφών σχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης

Η προωρότητα των βρεφών σχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνηςΣύμφωνα με σχετική έρευνα, υπάρχουν δραματικές διαφορές στο μέγεθος του εγκεφάλου των παιδιών, που έχουν γεννηθεί πρόωρα από τα παιδιά τελειόμηνης κύησης. Τα πρόωρα βρέφη δηλαδή έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος εγκεφάλου, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τον δείκτη IQ και να τους δημιουργήσει αργότερα πρόβλημα εκμάθησης, με αποτέλεσμα να χρειασθεί να παρακολουθήσουν προγράμματα ειδικής εκπαίδευσης ή και να επαναλάβουν για δεύτερη χρονιά την ίδια τάξη. Η ίδια έρευνα τονίζει ότι όσο πιο πρόωρη είναι η γέννηση, τόσο πιο πιθανός είναι και ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικών προβλημάτων. Σε ιδιαίτερο δε κίνδυνο, βρίσκονται τα βρέφη, που το βάρος τους είναι κάτω του ενός κιλού.

Σχετικές έρευνες που έγιναν στο Yale, συνέκριναν τα αποτελέσματα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, που έγινε σε 25 οκτάχρονα παιδιά, που είχαν γεννηθεί πρόωρα και σε 39 παιδιά που γεννήθηκαν φυσιολογικά. Τα αποτελέσμα της έρευνα έδειξαν ότι η ένταση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος στις κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου ήταν πιο χαμηλή στα πρόωρα παιδιά από ότι στα τελειόμηνα. Ο καθηγητής δε Bradley Peterson, δηλώνει ότι παρατήρησε δραματικές διαφορές και αποκλίσεις στην ένταση του εγκεφάλου, οι οποίες σε μέσο όρο ανάλογα με τις εξεταζόμενες περιοχές μπορεί να ανέρχονται από 11% έως 35%. Σημπληρώνει ότι αυτές τις ανωμαλίες δεν τις παρουσίασαν όλα τα πρόωρα παιδιά αλλά κυρίως εκείνα τα παιδιά που γεννήθηκαν σε πιο πρόωρο στάδιο κυοφορίας, θεωρώντας ότι η σχέση του μεγέθους των ανωμαλιών που παρουσιάζονται είναι ευθέως ανάλογη με το βαθμό πρωιμότητας του χρόνο γεννήσεως των παιδιών.

Η προωρότητα των βρεφών σχετίζεται με χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνηςΗ καθηγήτρια παιδιατρικής και νευρολογίας του πανεπιστημίου Yale, Dr Laura Ment, η οποία μελετά παιδιά που έχουν γεννηθεί πρόωρα με βάρος κάτω του ενός κιλού, δηλώνει ότι στην ηλικία των οκτώ ετών, πάνω από το 50% αυτών των παιδιών χρήζουν ειδικής εκπαίδευσης, ενώ το 20% έχει μείνει στην ίδια τάξη στο σχολείο. Αντίστοιχη έρευνα, που έγινε από το the National Institute of Child Health and Human Development του Buffalo της Νέας Υόρκης, έδειξε ότι τα πρόωρα παιδιά, που γεννιούται ενωρίτερα από τις 28 εβδομάδες κυήσεως έχουν 3 με 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν μειωμένη σχολική απόδοση από τα παιδιά που έχουν γεννηθεί φυσιολογικά. Η έρευνα αυτή περιλάμβανε παιδιά ηλικίας 9 με 10 ετών, από τα οποία τα 108 είχαν γεννηθεί πρόωρα και τα 219 είχαν γεννηθεί φυσιολογικά. Ο σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπισθεί ο βαθμός επίδρασης της πρόωρης γέννησης στην επέλευση τριών διαφορετικών αποτελεσμάτων στον τομέα στης σχολικής δραστηριότητας, δηλαδή στην επανάληψη της τάξης, στην ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης και στην ανάγκη ειδικής σχολικής υπηρεσίας. Με τον όρο ειδική εκπαίδευση εννοείται η ανάγκη να τοποθετηθεί το παιδί σε ειδική τάξη, με ένα δάσκαλο για κάθε 12 μαθητές και με τον όρο ειδική σχολική υπηρεσία εννοείται η ανάγκη να χορηγηθεί στο παιδί ένας δάσκαλος, ως προσωπικός βοηθός για τα μαθήματα της ανάγνωσης, ορθογραφίας, μαθηματικών, γραφής και ομιλίας.

Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι από την ομάδα των παιδιών που γεννήθηκαν πρόωρα ένα ποσοστό 33% έναντι ενός ποσοστού 18% της ομάδας των παιδιών, που γεννήθηκαν φυσιολογικά, χρειάσθηκε να επαναλάβει μία ή δύο τάξεις. Επίσης ένα ποσοστό του 20% των πρόωρων παιδιών έχρηζαν ειδικής εκπαίδευσης έναντι ενός ποσοστού μόλις 5% της ομάδας των παιδιών, που προήλθαν από τελειόμηνη κύηση. Τέλος ένα ποσοστό 16% των πρόωρων παιδιών χρειάσθηκε να κάνουν χρήση της ειδικής σχολικής υπηρεσίας έναντι ενός ποσοστού 6% της ομάδας των παιδιών που γεννήθηκαν φυσιολογικά. Δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί ο ακριβής λόγος για αυτή τη δυσμενή επίδραση του πρόωρου τοκετού, ωστόσο οι έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος, ο οποίος αναγκάζεται να αναπτυχθεί σε πρόωρο στάδιο έξω από τη μήτρα της μητέρας, είναι πολύ πιο ευάλωττος σε διαταραχές.

Διαβάστε επίσης