Η άσκηση και τα στεφανιαία επεισόδια στις γυναίκες

Ο ρόλος που έχει το περπάτημα, σε σύγκριση με την έντονη άσκηση, στην πρόληψη των στεφανιαίων νοσημάτων παραμένει αμφισβητούμενος και τα στοιχεία που διαθέτουμε για τις γυναίκες πάνω σε αυτό το θέμα είναι σχετικά λιγοστά.

H Δρ. Joanne Manson και οι συνάδελφοί της από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard των ΗΠΑ εξέτασαν τη σχέση ανάμεσα στη συνολική φυσική δραστηριότητα, το περπάτημα, την έντονη άσκηση και τα στεφανιαία επεισόδια σε 72.488 νοσοκόμες ηλικίας 40 έως 65 ετών το 1986.

Κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών παρακολούθησης, η ομάδα της Δρ. Manson κατέγραψε 645 στεφανιαία επεισόδια (είτε μη θανατηφόρα με καρδιακή προσβολή του μυοκαρδίου ή θανατηφόρα). Παρατηρήθηκε μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο βαθμό φυσικής δραστηριότητας ή άσκησης και τον κίνδυνο εκδήλωσης στεφανιαίων επεισοδίων.

Όσο περισσότερη ήταν η άσκηση και όσο υψηλότερη η έντασή της, τόσο λιγότερα ήταν τα περιστατικά θανάτου λόγω καρδιοπάθειας. Αυτά τα ελπιδοφόρα στοιχεία υποδεικνύουν ότι τόσο το περπάτημα, όσο και η πιο έντονη άσκηση συνδέονται με αξιοσημείωτη μείωση των περιστατικών στεφανιαίων επεισοδίων στις γυναίκες (New England Journal of Medicine, 341: 650-656, 1999).

Διαβάστε επίσης