Φάρμακο για τον καρκίνο, μπορεί να νικήσει το AIDS

Ενα νέο φάρμακο, που πρόσφατα μελετήθηκε για την θεραπεία του καρκίνου, μπορεί να χορηγηθεί για την αντιμετώπιση του AIDS. Το φάρμακο, το οποίο λέγεται φλαβοπιριδόλη, εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό του ιού HIV. Η φλαβοπιριδόλη, φαίνεται ότι εμποδίζει ένα βασικό στάδιο στην αντιγραφή του ιού, που λέγεται μεταγραφή. Το φάρμακο δρα σε ένα ένζυμο που λέγεται P-tefb, και ελέγχει την διαδικασία της μεταγραφής. Στην πραγματικότητα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να ξεπεραστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην αντιμετώπιση του HIV, την ικανότητα του δηλαδή να μεταλλάσσεται σε ανθεκτικές μορφές.

Ολα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται σήμερα για την αντιμετώπιση του AIDS, στόχο έχουν τις πρωτεΐνες του ιού, οι οποίες, λόγω των μεταλλάξεων, εμφανίζονται με υψηλούς ρυθμούς. Από τη στιγμή που πρωτεΐνες, όπως το ένζυμο P-tefb, παράγονται από τα κύτταρα χωρίς ωστόσο να παράγονται από τον ιό, οι ασθενείς θεωρητικά δεν αναπτύσσουν αντοχή στην φλαβοπιριδόλη ή σε ανάλογα φάρμακα.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου στις δοκιμές για την αντιμετώπιση του καρκίνου δεν ήταν σοβαρές, ενώ φαίνεται ότι η δράση της κατά του ιού HIV, μπορεί να επιτευχθεί με πολύ χαμηλότερες δόσεις, οπότε και οι λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως διάρροια ή καταβολή, να μην εμφανιστούν καθόλου. Η επιτυχία της φλαβοπιριδόλης στη μάχη κατά του AIDS, αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη και άλλων ανάλογων φαρμάκων με στόχο το ένζυμο P-tefb.

Διαβάστε επίσης