Ελλειψη νερού πριν απ’ τις… πλημμύρες.

Οι Κυκλάδες, όπως και άλλα νησιά μας, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με το νερό, ενώ πρόσφατα η Καρδίτσα με την Λάρισα είχαν κηρύξει πόλεμο για την άρδευση των γεωργικών εκτάσεων. Μόνο που κι αυτές οι ειδήσεις περνούν χωρίς να μας συγκινήσουν, όπως ξεχνάμε και τις πλημμύρες του χειμώνα μόλις ‘στεγνώσουν’ τα δελτία της τηλεόρασης.

Ενώ η χώρα μας δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα υδατικών πόρων και μπορεί να καλύψει όχι μόνο τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές της ανάγκες, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα διαχείρισης αυτών των πόρων. Οι ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις έχουν οδηγήσει σε διατάραξη του οικοσυστήματος, μια και όταν τα αποθέματα σε υπόγειο γλυκό νερό εξαντλούνται, τότε ο διαθέσιμος χώρος καλύπτεται από θαλασσινό νερό με άμεση συνέπεια την υφαλμύρωση και αργότερα ερημοποίηση των περιοχών. Αλλο πρόβλημα που αφορά τους υδατικούς πόρους της χώρας είναι η μόλυνση τους από την αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων λόγω της εντατικοποίησης των καλλιεργειών.

Η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στα διάφορα υπουργεία που εμπλέκονται στο συγκεκριμμένο ζήτημα (Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ) έχει οδηγήσει σε αντικρουόμενες αποφάσεις, με αποτέλεσμα τα έργα ενός φορέα να εξουδετερώνονται ή να επικαλύπτονται από έργα κάποιου άλλου, κατάσταση που πρέπει να οδηγηθεί σε κάποιο τέλος ενόψει του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης που θα δώσει τους απαραίτητους πόρους για την επίλυση του προβλήματος.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα