Νέοι και στεφανιαία νόσος

Τα νεότερα άτομα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για στεφανιαία νόσο, από ότι πιστευόταν μέχρι τώρα. Η στεφανιαία νόσος ακόμη θεωρείται μία κατάσταση της μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις έφηβοι και νεαροί ενήλικες έχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης βλαβών των στεφανιαίων αγγείων από αρτηριοσκληρωτικές πλάκες.

Σύμφωνα με τη μελέτη πάνω από 20% των ανδρών και 8% των γυναικών ηλικίας μεταξύ 30-34 ετών είχαν σοβαρές αλλοιώσεις των στεφανιαίων αγγείων. Οι άνδρες εμφανίζουν 60% περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να εμφανίσουν σοβαρές αλλοιώσεις, ακόμη και όταν υπάρχουν οι ίδιοι επιβαρυντικοί παράγοντες.

Ως κυριότεροι αιτιολογικοί παράγοντες θεωρούνται η κακή διατροφή, το κάπνισμα, η υπέρταση, η παχυσαρκία και η ηψηλή χοληστερίνη ενώ η προσοχή των επιστημόνων στρέφεται πλέον στη μελέτη και άλλων παραγόντων, όπως η απολιποπρωτεΐνη Α, τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων, διαταραχές της πηκτικότητας του αίματος καθώς και η λήψη αντισυλληπτικών.

Στη μελέτη επισημαίνεται η σπουδαιότητα της ρύθμισης των επιβαρυντικών παραγόντων από την παιδική ηλικία, ώστε να προληφθούν καρδιακές παθήσεις που εμφανίζονται αργότερα, ενώ προτείνεται η συστηματική μέτρηση της χοληστερίνης σε όλους όσους έχουν περάσει τα 20 χρόνια και η πιθανή χορήγηση αντιλιπιδαιμικών φαρμάκων από πολύ μικρότερη ηλικία.

Διαβάστε επίσης