Πνευματική διαύγεια μέχρι τα βαθιά γεράματα

Η εξασθενημένη μνήμη και η πνευματική υστέρηση δεν είναι αναπόφευκτες συνέπειες του γήρατος, ενώ η πνευματική άσκηση φαίνεται να είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρηση πνευματικής διάυγειας με την πάροδο της ηλικίας.

Τα πλεονεκτήματα αρχίζουν από πολύ νωρίς, όταν οι γονείς διαβάζουν στα παιδιά τους και εξαρτώνται πολύ από την εκπαίδευση του κάθε ανθρώπου, ωστόσο οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι ποτέ δεν είναι αργά για να αρχίσει η άσκηση του εγκεφάλου.

Περισσότερο σημαντικά θεωρούνται το διάβασμα, η ενασχόληση με σταυρόλεξα, η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, ευχάριστες πνευματικές ενασχολήσεις ή οτιδήποτε μπορεί να ερεθίσει τον εγκέφαλο για να σκεφθεί, ενώ σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας θεωρείται η τηλεόραση.

Γενετικοί παράγοντες, αρτηριοσκλήρυνση, διαβήτης, δίαιτα με πολλά λιπαρά και έλλειψη άσκησης επιδρούν αρνητικά, ενώ οι ερευνητές προτείνουν μία βαθμιαία αύξηση των διανοητικών και φυσικών δραστηριοτήτων μετά τα 40 ως την καλύτερη μέθοδο για την διατήρηση πνευματικής διαύγειας μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Διαβάστε επίσης