Γονίδιο ρυθμίζει την ευπάθεια στην ελονοσία

Γονίδιο ρυθμίζει την ευπάθεια στην ελονοσίαΗ ελονοσία είναι το πιό συχνό λοιμώδες αίτιο στον κόσμο. Οι επιστήμονες εντόπισαν μία πρωτείνη την CD36 που παίζει σημαντικό ρόλο στόν έλεγχο της νόσου, η έλλειψη της οποίας καταστέλλει την ανοσολογική απάντηση. Συγκεκριμένα η έλλειψη CD36 συντελεί ώστε τα μολυσμένα με το παράσιτο ερυθρά αιμοσφαίρια να ‘κρύβονται’ σε διάφορα όργανα του σώματος, αποφέύγοντας τους μηχανισμούς άμυνας.

Μία διεθνής επιστημονική ομάδα υπό τον Dr. Timothy Aitman κατέγραψε εξαιρετικά μεγάλη συχνότητα μετάλλαξης του γονιδίου που ελέγχει την παραγωγή της πρωτείνης CD36 μεταξύ των Αφρικανικών πληθυσμών. Η μετάλλαξη αυτή προκαλεί μεγάλη ελάττωση του διαθέσιμου ποσού CD36, που διεπίστωθη οτι σχετίζεται με αυξημένη ευαισθησία σε σοβαρές μορφές ελονοσίας, όπως την εγκεφαλική μορφή. Η εγκεφαλική ελονοσία εκδηλώνεται με οξύ πονοκέφαλο και υψηλό πυρετό, έχει δε θνητότητα 50%.

Στην προσπάθεια του να ερμηνεύσει το παράδοξο του μεγάλου αριθμου παρατηρουμένων μεταλλάξεων στους Αφρικανούς , ο Timothy Aitman, θεωρεί οτι αυτή η μετάλλαξη προήλθε απο άλλους παράγοντες, όπως την εξελικτική πίεση για προστασία απο άλλα λοιμώδη αίτια. ‘Είναι πιθανόν αυτή η μεταλλαξη να παρέχει προστασία έναντι άλλων λοιμώξεων’ καταλήγουν ερευνητές σημειώνοντας την ανάγκη περαιτέρω έρευνας.

Διαβάστε επίσης