ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για μία σημαντικότατη διαγνωστική μέθοδο στην καρδιολογία. Συνιστάται στην καταγραφή σε χαρτί του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει η καρδιά μέσω της κατάλληλης συσκευής – τον ηλεκτροκαρδιογράφο. Μαζί με το ιστορικό και την φυσική εξέταση του ασθενούς αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την διάγνωση των καρδιακών παθήσεων, η περαιτέρω διερεύνηση των οποίων με πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές εξετάσεις (π.χ. test κόπωσης, υπερηχογράφημα καδιάς κλπ.) βασίζεται εν πολλοίς στις πληροφορίες που παίρνουμε από την απλή και ακίνδυνη αυτή εξέταση.

Διαβάστε επίσης