Μέτρα για την ακτινοβολία από κεραίες.

Η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας(ΕΕΑΕ) αναλαμβάνει την ευθύνη για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία κεραιών(τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνίας, κινητής τηλεφωνίας) με κοινή απόφαση των υπουργείων Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας – Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα : Η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας(ΕΕΑΕ) είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο και προσδιορίζει το σύστημα πραγματοποίησης μετρήσεων.
Στην ΕΕΑΕ υποβάλλεται η μελέτη για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στην έκθεση του πληθυσμού στις ακτινοβολίες, η οποία εκπονείται από ειδικό επιστήμονα για λογαριασμό του κατόχου της κεραίας. Η μελέτη θα εξετάζει την ύπαρξη γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμων χώρων, στους οποίους τα όρια έκθεσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80% των καθορισμένων τιμών.
Η τήρηση των ορίων ελέγχεται περιοδικά ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων, της νομαρχίας ή της ΕΕΑΕ.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων τότε θα γίνεται άμεση διακοπή της λειτουργίας της κεραίας, μή επανάληψη της λειτουργίας αν δεν αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και γνωστοποίηση, σε περίπτωση επανάληψης της λειτουργίας, στην αρμόδια υπηρεσία που χορήγησε την άδεια.

Διαβάστε επίσης


Μη χάσετε καμμία δημοσίευση!

Γραφτείτε στο NewsLetter του Care


Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα