Μέτρα για την ακτινοβολία από κεραίες.

Η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας(ΕΕΑΕ) αναλαμβάνει την ευθύνη για την προστασία των πολιτών από την ακτινοβολία κεραιών(τηλεοπτικών σταθμών, ραδιοφωνίας, κινητής τηλεφωνίας) με κοινή απόφαση των υπουργείων Μεταφορών, ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας – Πρόνοιας.

Συγκεκριμένα : Η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας(ΕΕΑΕ) είναι υπεύθυνη για την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο και προσδιορίζει το σύστημα πραγματοποίησης μετρήσεων.
Στην ΕΕΑΕ υποβάλλεται η μελέτη για την τήρηση των ορίων ασφαλείας στην έκθεση του πληθυσμού στις ακτινοβολίες, η οποία εκπονείται από ειδικό επιστήμονα για λογαριασμό του κατόχου της κεραίας. Η μελέτη θα εξετάζει την ύπαρξη γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμων χώρων, στους οποίους τα όρια έκθεσης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 80% των καθορισμένων τιμών.
Η τήρηση των ορίων ελέγχεται περιοδικά ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από υπηρεσίες των συναρμόδιων υπουργείων, της νομαρχίας ή της ΕΕΑΕ.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση των ορίων τότε θα γίνεται άμεση διακοπή της λειτουργίας της κεραίας, μή επανάληψη της λειτουργίας αν δεν αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και γνωστοποίηση, σε περίπτωση επανάληψης της λειτουργίας, στην αρμόδια υπηρεσία που χορήγησε την άδεια.

Διαβάστε επίσης