ΠΡΟΚΑΡΔΙΟ ΑΛΓΟΣ

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πόνος στην περιοχή του στέρνου και αριστερότερα, την αποκαλούμενη προκάρδια χώρα.

Το προκάρδιο άλγος είναι δυνατόν να είναι σύμπτωμα σχετιζόμενο με πάθηση της καρδιάς, ή σύμπτωμα άλλης πάθησης. Για το λόγο αυτό στο ιστορικό που λαμβάνεται από τον άρρωστο πρέπει να ζητούνται αρκετές πληροφορίες όπως :

Η εντόπιση. Το προκάρδιο άλγος που σχετίζεται με καρδιοπάθεια συνήθως εντοπίζεται αριστερά με επέκταση προς τα πάνω κατά μήκος του στέρνου και έως τη βάση του τραχήλου. Ενίοτε το άλγος αντανακλά στην κάτω γνάθο, το αυτί ιδιαίτερα αριστερά, ή στον τράχηλο. Συνηθέστερα αντανακλά στη ράχη, τα χέρα και ειδικά στους αγκώνες. Δεν είναι λίγες όμως και οι περιπτώσεις που το προκάρδιο άλγος εντοπίζεται χαμηλά στο επιγάστριο το άνω δηλαδή τμήμα της κοιλιάς. Χαρακτηριστικά ο καρδιοπαθής φέρνει την αριστερή γροθιά του στο στήθος για να δείξει την εντόπιση. Επίσης το ύποπτο για καρδιοπάθεια προκάρδιο άλγος «απλώνεται» στο στήθος και δεν είναι δυνατόν να το εντοπίσουμε με την άκρη του δακτύλου.

Οι χαρακτήρες του πόνου. Το προκάρδιο άλγος της καρδιοπάθειας χαρακτηρίζεται ως βάρος «πλάκωμα», «σφίξιμο» ή ακόμα και ως έντονο κάψιμο.

Οι αλλαγές του πόνου. Ενα επεισόδιο άλγους που είχει εξάρσεις και υφέσεις ή που επιδεινώνεται με συγκεκριμένες κινήσεις (π.χ. αναπνευστικές) πιθανότατα δεν σημαίνει καρδιοπάθεια.

Η διαρκεια του πόνου. Αλγη διάρκειας μερικών δευτερολέπτων είναι δύσκολο να υποδηλώνουν καρδιοπάθεια.

Και τέλος οι συνθήκες του πόνου. Ενας άρρωστος π.χ. που αναφέρει πόνο μετά από μία απότομη κίνηση, θέτει μόνος του την διάγνωση του μη σχετιζόμενου με καρδιοπάθεια προκάρδιου άλγους. Αντιθέτως η περιγραφή επεισοδίου προκάρδιου άλγους κατά την διάρκεια σωματικής προσπάθειας ή κατά την διάρκεια του ύπνου που ξυπνά τον άρρωστο, οφείλει να προβληματίσει τον εξεταστή ιατρό.

Θα πρέπει βέβαια να προσθέσουμε πως τίποτα δεν μας διασφαλίζει για το ποιόν του πόνου, κρίνοντας μόνο από την περιγραφή του αρρώστου. Θα πρέπει η διάγνωση να στηριχθεί σε περαιτέρω έλεγχο με την κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα ή ενδεχομένως και μιά σειρά καρδιογραφημάτων ανά μικρά χρονικά διαστήματα ή τέλος με το τέστ κοπώσεως.

Διαβάστε επίσης