Δασυτριχισμός ιδιοπαθής

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Πρόκειται για δασυτριχισμό (ανάπτυξη ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη που φυσιολογικά είναι άτριχα) ο οποίος δεν παρουσιάζει συγκεκριμένη αιτιολογία.

Αιτία ιδιοπαθούς δασυτριχισμού

Επειδή μπορεί να υπάρχουν σποραδικές εμφανίσεις δασυτριχισμού μέσα στην ίδια οικογένεια, πιστεύεται ότι είναι κληρονομικά μεταδιδόμενος.

Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε γενικά να ειπωθεί ότι οφείλεται σε αυξημένη λειτουργία και ευαισθησία της τριχοσμηγματογόνου μονάδας. Η αιτία δηλαδή εντοπίζεται στο δέρμα και συνίσταται στην δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού τριχοσμηγματογόνων μονάδων ή σε αυξημένη ευαισθησία των υποδοχέων των ανδρογόνων.

Θεραπεία ιδιοπαθούς δασυτριχισμού

Εφόσον αποκλειστεί κάθε πιθανή συγκεκριμένη αιτιολογία, η αντιμετώπιση της κατάστασης επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρόλυσης των ανεπιθύμητων τριχών (γνωστή και ως “ριζική”).

Δασυτριχισμός ιδιοπαθής

Διαβάστε επίσης