Δασυτριχισμός/Υπερτρίχωση

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι διαταραχή που συνεπάγεται αυξημένη ανάπτυξη του σωματικού τριχώματος. Η διαφορά από την υπερτρίχωση έγκειται στο ότι στο δασυτριχισμό υπάρχει περίσσεια ανδρογόνων, μεταβάλλεται το θυλάκιο της…

Continue ReadingΔασυτριχισμός/Υπερτρίχωση

Δασυτριχισμός

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Δασυτριχισμός είναι η αύξηση των ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη του σώματος ή του προσώπου, τα οποία φυσιολογικά είναι άτριχα. Από τι εξαρτάται Η ενδεχόμενη ανάπτυξη της…

Continue ReadingΔασυτριχισμός

Δασυτριχισμός ιδιοπαθής

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για δασυτριχισμό (ανάπτυξη ανδρογονοεξαρτώμενων τριχών σε μέρη που φυσιολογικά είναι άτριχα) ο οποίος δεν παρουσιάζει συγκεκριμένη αιτιολογία. Αιτία ιδιοπαθούς δασυτριχισμού Επειδή μπορεί να υπάρχουν σποραδικές…

Continue ReadingΔασυτριχισμός ιδιοπαθής