Υπερτρίχωση απλή

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Υπερτρίχωση απλή είναι η μεγάλη αύξηση των τελικών τριχών του σώματος σε φυσιολογική κατανομή, με εργαστηριακά ευρήματα σχετικά απλά και σαφή, όπου σπάνια εντοπίζεται σοβαρή οργανική ανωμαλία.

Αίτια απλής υπερτρίχωσης

Στην περίπτωση απλής υπερτρίχωσης υπάρχει παρουσία υψηλότερου ποσοστού ρυθμού παραγωγής τεστοστερόνης. Σε σπάνιες περιπτώσεις παρουσιάζεται φυσιολογική η αναλογία του ρυθμού παραγωγής των ανδρογόνων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει εκδήλωση απλής υπερτρίχωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπεύθυνη της υπερτρίχωσης θεωρείται η ευαισθησία του θύλακα της τρίχας στην φυσιολογική διέγερση των ανδρογόνων.

Αντιμετώπιση απλής υπερτρίχωσης

Η περιπτώσεις απλής υπερτρίχωσης αντιμετωπίζονται μέσω ηλεκτρόλυσης των τριχών (γνωστή και ως “ριζική”).

Διαβάστε επίσης