Εφαρμογή μάλαξης κατά ζώνες

Άλλες ονομασίες

Reflex

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η μάλαξη κατά ζώνες είναι ένα είδος μάλαξης, το οποίο χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην Ασία και συνίσταται στη μάλαξη του άκρου πόδα, ως βοήθημα στη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων προβλημάτων υγείας. Στη Δύση είναι γνωστή ως θεραπεία κατά ζώνες ή ρεφλεξολογία.

Ενδείξεις

Η μορφή αυτή της μάλαξης μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση ως υποβοήθηση ιατρικής θεραπείας, αλλά και χωρίς να υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Διενέργεια

Η μέθοδος διενεργείται μέσω μάλαξης συγκεκριμένων περιοχών του άκρου πόδα, περιοχές που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όργανα και περιοχές του σώματος, τα οποία πάσχουν και χρήζουν υποβοήθησης και διενεργείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευμένους ρεφλεξολόγους.

Η συχνότητα της θεραπείας καθορίζεται ανάλογα με την κάθε περίπτωση και κρίνεται από τον υπεύθυνο ρεφλεξολόγο.

Αντενδείξεις

Δεν αναφέρονται αντενδείξεις σε ότι αφορά τη μάλαξη του άκρου πόδα.

Διαβάστε επίσης