Σκολίωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Σκολίωση χαρακτηρίζεται η πλάγια κλίση της σπονδυλικής στήλης με επιπτώσεις στην εμφάνιση,το καρδιαγγειακό σύστημα και σπάνια το νωτιαίο μυελό.Οι σκολιώσεις διακρίνονται σε λειτουργικές και οργανικές.Οι λειτουργικές σκολιώσεις αποκαθίστανται πλήρως όταν πάψει η αιτία που τις προκαλεί και εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί μόνιμες αλλοιώσεις.Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι σκολιώσεις που δημιουργούνται λόγω κακής στάσης του σώματος(στατικές),η ανταλγική σκολίωση που παρατηρείται σε κρίσεις δισκοκήλης και είναι αποτέλεσμα προσπάθειας του ατόμου να ελαττώσει την πίεση του μεσοσπονδυλίου δίσκου στην αντίστοιχη ρίζα και η αντισταθμιστική που εμφανίζεται κατά κανόνα στην όρθια στάση σε περίπτωση ανισοσκελίας(το ένα πόδι είναι για κάποιο λόγο πιο μακρύ από το άλλο).Οι οργανικές σκολιώσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων(συγγενής,παραλυτική,σκολίωση από νευροινωμάτωση) και την συχνότερη από τις σκολιώσεις που είναι η ιδιοπαθής.Στην ιδιοπαθή σκολίωση η αιτιολογία είναι άγνωστη ενώ παρατηρείται στροφή των σπονδύλων και δυσκαμψία.Το κύρτωμα αυτό δεν αποκαθίσταται.

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

Η ακριβής αιτιολογία της πάθησης δεν είναι γνωστή ενώ η παλαιότερη αντίληψη που τη συσχέτιζε με τις βαριές σχολικές τσάντες και την κακή στάση στο γράψιμο δεν φαίνεται να έχει βάση.Σήμερα πιστεύεται ότι παίζουν ρόλο κληρονομικοί,ορμονικοί,μηχανικοί,διατροφικοί παράγοντες ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι η σκολίωση είναι περισσότερο συνηθισμένη σε ψηλά και αδύνατα παιδιά καθώς και σε παιδιά με ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια.
Συνήθως η πάθηση είναι ασυμπτωματική και ξεφεύγει της προσοχής και για το λόγο αυτό τα παιδιά θα πρέπει να εξετάζονται συστηματικά μία ή ακόμη και δύο φορές το χρόνο.Η εξέταση πρέπει να γίνεται από Ορθοπεδικό διότι δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο,σκολιώσεις που αντισταθμίζονται καλά από τα παιδιά να ξεγελούν ακόμη και πολύ έμπειρους γιατρούς.Στην Ελλάδα έχει διαπιστωθεί ότι περίπου 5% των παιδιών 10-12 ετών παρουσιάζουν σκολίωση.
Οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης δεν περιορίζονται και δεν προκαλούν πόνο ενώ σε σκολιώσεις πάνω από 30 μοίρες μπορεί να διαπιστωθεί περιορισμός των κινήσεων.
Η εξέλιξη της πάθησης δεν είναι γνωστή ενώ τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται ότι τόσο η εμφάνιση όσο και η εξέλιξη της πάθησης είναι γενετικά προκαθορισμένες.Γεγονός είναι πάντως πως η σκολίωση εξελίσσεται σε όλη τη διάρκεια της σκελετικής ωρίμανσης δηλ μέχρι τα 16 χρόνια στα κορίτσια όπου όσο νωρίτερα αρχίζει η περίοδος σταματά και η επιδείνωση της σκολίωσης και μέχρι τα 18 στα αγόρια.
Η παραμόρφωση δεν αυξάνεται με σταθερό ρυθμό σε συνάρτηση με την ηλικία,συνήθως δε αυξάνει περισσότερο κατά την περίοδο της έντονης αύξησης του σκελετού.Για το λόγο αυτό οι σκολιωτικοί ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά κάθε τρεις μήνες και συχνότερα κατά την περίοδο της έντονης αύξησης του σκελετού.
Η σκολίωση αποτελεί μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο εμφάνισης αλλά και για τη ζωή του ασθενούς.Εκτός από την σπονδυλαρθρίτιδα που εμφανίζεται σε μεγάλη ηλικία μπορεί να θέσει και σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς όταν το κύρτωμα ξεπεράσει τις 80 μοίρες.Όταν η γωνία του κυρτώματος ξεπεράσει τις 50 μοίρες υπάρχουν καρδιοαναπνευστικά προβλήματα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ

H αντμετώπιση της σκολίωσης είναι δύσκολη ενώ θεραπεία αυτής δεν υπάρχει.Όσο νωρίτερα αρχίζει η θεραπεία τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα.Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η στενή παρακολούθηση των παιδιών στα σχολεία από γιατρούς με πείρα και ειδικές γνώσεις στην πάθηση.
Όταν το κύρτωμα είναι μικρότερο από 20 μοίρες συνιστάται στενή παρακολούθηση του παιδιού κάθε τρεις μήνες μέχρι την σκελετική ωρίμανση και η θεραπεία περιορίζεται σε κινησιοθεραπεία.Η κινησιοθεραπεία δεν αναστέλλει τη εξέλιξη της πάθησης αλλά είναι απολύτως απαραίτητη γιατί διατηρείται η κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης και η δύναμη,ελαστικότητα και αντοχή των μυών.Έτσι βοηθάται η ανάπτυξη του μυικού συστήματος.
Όταν το κύρτωμα είναι μεγαλύτερο από 20 μοίρες και εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η σκελετική ωρίμανση,εφαρμόζονται ειδικοί νάρθηκες ενώ παράλληλα γίνονται και οι ασκήσεις.Τα σκολιωτικά παιδιά φορούν τους νάρθηκες περίπου 23 ώρες το 24ωρο.Με τη μακροχρόνια σωστή χρήση ένα ποσοστό των σκολιώσεων διορθώνεται σημαντικά ενώ η θεραπευτική γυμναστική βοηθά στη διατήρηση της διόρθωσης.Μετά το τέλος της σκελετικής ωρίμανσης και την αφαίρεση των ναρθήκων,συνήθως χάνεται ένα μέρος της διόρθωσης αλλά η εφαρμογή τους είναι σημαντική διότι τελικά προλαμβάνουν την επιδείνωση.
Όταν το κύρτωμα είναι μεγαλύτερο από 40-50 μοίρες,η αντιμετώπιση είναι χειρουργική.
Τελευταία έχει προστεθεί στη θεραπεία και η χρήση του ηλεκτρικού ερεθισμού στους μυς της κυρτής πλευράς του κυρτώματος.Πιστεύεται ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός δεν διορθώνει αλλά παρεμποδίζει την εξέλιξη της πάθησης σε κάποιο βαθμό.
Η κινησιοθεραπεία στην ιδιοπαθή σκολίωση περιλαμβάνει ασκήσεις στάσεως,ασκήσεις που αυξάνουν την ελαστικότητα και δύναμη των μυών της σπονδυλικής στήλης,ασκήσεις που διορθώνουν την μυική ανισορροπία και σε μεγάλες σκολιώσεις γίνονται και αναπνευστικές ασκήσεις διότι υπάρχουν αναπνευστικά προβλήματα.
Εκτός από το γενικότερο πρόγραμμα της κινησιοθεραπείας,γίνονται ασκήσεις διορθωτικές σε όλες τις θέσεις(ύπτια,πρηνή,τετραποδική,καθιστή,όρθια) ενώ σε κάποιες από αυτές ο ασθενής παρατηρεί τη διόρθωση μπροστά σε καθρέπτη.

Διαβάστε επίσης