Διάστρεμμα

Άλλες ονομασίες

Στραμπούληγμα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Διάστρεμμα λέγεται η βίαιη διάταση ή ρήξη των μαλακών μορίων(συνδέσμων,θυλάκου,σπάνια μυών) που συγκρατούν μια άρθρωση.Τα διαστρέμματα είναι πολύ συχνά στα κάτω άκρα και κυρίως στον άκρο πόδα και είναι τριών βαθμών.Στα πρώτου βαθμού(ελαφρά) υπάρχει απλή διάταση του θυλάκου και των συνδέσμων,στα δευτέρου(μέτριας βαρύτητας) μερική ρήξη και στα τρίτου(βαριά) πλήρης .
Τα διαστρέμματα δεν συμβαίνουν μόνο στους αθλητές αλλά και στον καθένα που μπορεί να παραπατήσει.
Το πόδι είναι πρησμένο,πονάει,υπάρχει περιορισμός των κινήσεων και δυσκολία στη βάδιση.Τα συμπτώματα είναι κατά πολύ ηπιότερα στα διαστρέμματα πρώτου βαθμού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

Τις πρώτες 24 ώρες για τα πρώτου βαθμού και 48 για τα δευτέρου συνιστάται ανάπαυση,περίδεση,ανύψωση και πάγος.Τη δεύτερη μέρα τα πρώτου και την τρίτη τα δευτέρου ξεκινούν φυσιοθεραπεία η οποία σε αυτή τη φάση είναι αντιφλεγμονώδης,αναλγητική.Γίνεται εφαρμογή LASER,υπερήχων,αναλγητικών ρευμάτων και πάγου.Μετά την τρίτη ημέρα τα πρώτου και την πέμπτη τα δευτέρου ξεκινούν τη θερμοθεραπεία όπου γίνονται δινόλουτρα με χλιαρό νερό και συνεχίζεται η προηγούμενη θεραπεία.Παράλληλα ξεκινά η κινησιοθεραπεία.Οι ασθενείς με διάστρεμμα πρώτου βαθμού επιτρέπεται να πατήσουν μετά από 3 ημέρες και αυτοί με δευτέρου μετά από μία εβδομάδα.Μέχρι τότε προτείνεται η χρησιμοποίηση πατερίτσας ενώ το πόδι πρέπει να είναι δεμένο ή να φέρει κατάλληλο νάρθηκα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ

Η θεραπεία σε δεύτερη φάση περιλαμβάνει κινησιοθεραπεία με μεγαλύτερη επιβάρυνση καθώς και επανεκπαίδευση των ιδιοδεκτικών υποδοχέων που είναι υπεύθυνοι για την ισορροπία του σώματος κατά τη στάση και τη βάδιση.Οι ασθενείς παροτρύνονται να βαδίζουν σε ανώμαλο έδαφος,σε χαλίκια και σε άμμο.
Τα διαστρέμματα τρίτου βαθμού αντιμετωπίζονται χειρουργικά ή μπαίνουν στο γύψο.Η κινησιοθεραπεία ξεκινά αμέσως και γίνεται με βάση τις οδηγίες του γιατρού.

Διαβάστε επίσης