Ασκηση και τύφλωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η συμμετοχή των τυφλών ατόμων σε κινητικές δραστηριότητες είναι απαραίτητη από την παιδική τους ηλικία. Μέσω της άσκησης παρέχονται εμπειρίες και ερεθίσματα που βελτιώνουν τις νοητικές, κινητικές, κοινωνικές και ψυχολογικές ικανότητες τους με αποτέλεσμα την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο ως ενεργά και αυτόνομα μέλη. Η εξάσκηση των τυφλών μαζί με βλέποντες πρέπει να επιδιώκεται γιατί επηρεάζει πολύ ευνοϊκά την κοινωνικοποίηση τους. Αυτό επιτυγχάνεται ευκολότερα στις μικρές ηλικίες γιατί τα παιδιά αποδέχονται ευκολότερα άτομα με ειδικά γνωρίσματα και προσαρμόζονται γρήγορα σε ανομοιογενείς ομάδες.

Οι δεξιότητες που πρέπει να καλλιεργηθούν αρχικά για να αποτελέσουν τη βάση για συμμετοχή σε σύνθετες ασκήσεις και αργότερα σε συγκεκριμένα αθλήματα είναι οι μετακινήσεις και ο προσανατολισμός στο χώρο, οι ασκήσεις ισορροπίας, η αντίληψη του σώματος και των μελών του και ο χειρισμός διαφόρων αντικειμένων. Η εξάσκηση πρέπει αρχικά τουλάχιστον να γίνεται με άτομα που βλέπουν ώστε η άσκηση να είναι ασφαλής, αλλά και να γίνεται πιο εύκολα κατανοητός ο ρυθμός εκτέλεσης.

Δημοφιλή αθλήματα, μεταξύ τυφλών.

Το τρέξιμο συνηθίζεται ως συναγωνιστικό άθλημα(συνήθως με τη συμμετοχή βοηθού-οδηγού), περισσότερο όμως ενδείκνυται η κολύμβηση, τόσο μεταξύ τυφλών, όσο και μεταξύ τυφλών και βλεπόντων. Πολύ αγαπητά για τους τυφλούς αθλήματα είναι η πάλη και το μπόουλινγκ( οι βοηθοί είναι απαραίτητοι για την καθοδήγηση). Ο χορός είναι από τις πλέον ενδεδειγμένες δραστηριότητες, γιατί συμβάλλει ιδιαίτερα στην κοινωνικοποίηση, την ψυχαγωγία και την ικανοποίηση από την αίσθηση της κίνησης και του ρυθμού. Βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τυφλά άτομα να συναγωνίζονται σε πολύ συνθετότερα αθλήματα (με βοηθούς και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους) όπως το ποδόσφαιρο, με αξιοθαύμαστες επιδόσεις, κατανοώντας έτσι πόσο μεγάλες σωματικές και ψυχικές ικανότητες μπορούν να αναπτύξουν αυτοί οι άνθρωποι, εφόσον βέβαια δεν τους αποκλείουμε από την κοινωνία και τους παρέχουμε τη δυνατότητα να καλλιεργούν τις ειδικές ικανότητες τους, από την παιδική τους ηλικία.

Διαβάστε επίσης