Ασκηση και κώφωση ή βαρηκοϊα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η άσκηση είναι απαραίτητη και πρέπει να ξεκινάει από μικρή ηλικία, τόσο για τους κωφούς, όσο και για τα άτομα με φυσιολογική ακοή. Η καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, από νωρίς, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης και η χαρά της συμμετοχής, είναι εξίσου σημαντικές για όλους.

Τρόπος εξάσκησης

Η κινητική εξάσκηση των κωφών, απαιτεί την παρουσία ειδικού εκπαιδευτή, που να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητές τους να ξέρει να δίνει σωστά τα παραγγέλματα με κινήσεις και να κινείται σωστά μέσα στο χώρο εξάσκησης.

Κινητικές δυσκολίες

Οι δυσκολίες που παρατηρούνται στους κωφούς, αφορούν κυρίως την ικανότητα ισορροπίας (διαταραχή κοχλία και αιθουσιαίου), τη μετακίνηση και τον προσανατολισμό στο χώρο και φυσικά την αίσθηση του ρυθμού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τέτοιες δεξιότητες δεν πρέπει να καλλιεργούνται. Αντίθετα η εξάσκησή τους πρέπει να γίνεται με έμφαση, ποικιλία ερεθισμάτων και να ξεκινά από μικρή ηλικία. Ο ρυθμός διδάσκεται με την παρακολούθηση των ρυθμικών σημάτων, που δίνει ο εκπαιδευτής με τα χέρια και των ρυθμικών κινήσεων του σώματος, των ακοόντων συνασκουμένων. Οι ρυθμικές ασκήσεις είναι απαραίτητες, γιατί συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μοντέλου κίνησης, που βοηθά τα κωφά άτομα να κινούνται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.

Είδος άσκησης

Πρακτικά οι κωφοί μπορούν να συμμετέχουν σε κάθε είδους κίνηση και στα περισσότερα αθλήματα. Η άσκηση με φυσιολογικά άτομα, καθώς και η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, πρέπει να επιδιώκεται γιατί συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και ψυχαγωγεί. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην κολύμβηση όπου το κεφάλι πρέπει να διατηρείται έξω από το νερό, γιατί μέσα στο νερό, μειώνεται η ικανότατα καλού προσανατολισμού.

Διαβάστε επίσης