Ασκηση και παχυσαρκία

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η συστηματική άσκηση οδηγεί σε κατανάλωση ενεργειακών αποθεμάτων του οργανισμού και έτσι, σε συνδυασμό με την κατάλληλη δίαιτα, σε μείωση του σωματικού βάρους. Ο συνδυασμός της δίαιτας με τη φυσική δραστηριότητα είναι σημαντικός για τον εξής λόγο: Η μείωση του σωματικού βάρους με τη δίαιτα οφείλεται σε απώλεια τόσο λίπους, όσο και μυϊκής μάζας. Αντίθετα με την άσκηση διατηρείται η μυϊκή μάζα, ενώ χάνεται περισσότερο ποσοστό λίπους. Τέλος με τη συστηματική άσκηση βελτιώνεται η ικανότητα για σωματικό έργο του παχύσαρκου ατόμου, ενώ μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Τρόπος άσκησης

Συνίσταται η αερόβια συστηματική άσκηση, ιδιαίτερα πριν από τα γεύματα. Η άσκηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα, να διαρκεί το λιγότερο 20 λεπτά και να είναι έντασης τέτοιας που να οδηγεί σε απώλεια τουλάχιστον 300 χιλιοθερμίδων. Ο τύπος της άσκησης που συνίσταται στα αρχικά στάδια είναι το jogging. Στην ποδηλασία υποβαστάζεται το σώμα και έτσι για έργο ίδιας ποσότητας με αυτό που παράγεται με το jogging ξοδεύονται λιγότερες θερμίδες. Επίσης με την κολύμβηση ξοδεύονται λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με την άσκηση στο έδαφος, λόγω της άνωσης του σώματος που προκαλεί το νερό. Μετά την απώλεια ικανοποιητικού βάρους η εξάσκηση μπορεί να γίνει και με άλλους τύπους αερόβιας άσκησης και να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και ισομετρικές ασκήσεις.

Διαβάστε επίσης