Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα απο τριχομονάδα

Άλλες ονομασίες

Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις απο τριχομονάδα

Η τριχομονάδα είναι ένα πρωτόζωο που μεταδίδεται κυρίως σεξουαλικά. Η ανίχνευση του είναι εξαιρετικά δυσχερής στον άνδρα ενώ είναι εύκολη στην γυναικα στην καλλιέργεια κολπικού επιχρίσματος. Η θεραπεία περιλαμβάνει την χορήγηση μετρονιδαζόλης. Περισσότερα στοιχεία στο λήμμα μη γονοκοκκική ουρηθρίτις.

Διαβάστε επίσης