Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα απο χλαμύδια

Άλλες ονομασίες

Μη γονοκοκκική ουρηθρίτις απο χλαμύδια

Είναι οι συχνότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενες νόσοι στις ΗΠΑ. Προκαλούνται απο το μικρόβιο Chlamydia trachomatis. Η θεραπεία περιλαμβάνει αγωγή με τετρακυκλίνη η αζιθρομυκίνη. Περισσότερα στοιχεία στο λήμμα μη γονοκοκκική ουρηθρίτις.

Διαβάστε επίσης