Οξείες Κολίτιδες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η οξεία κολίτιδα είναι ένα σύνδρομο του σκύλου και της γάτας που οφείλεται σε φλεγμονή του τυφλού και του κόλου.

Παθογένεια

Τα παράσιτα, τα βακτήρια και οι αμοιβάδες προκαλούν φλεγμονή του τμήματος

Είδη Οξείας Κολίτιδας

1. Τριχουριδική τυφλίτιδα και κολίτιδα από Trichuris Vulpis.
2. Οξεία Βακτηριακή κολίτιδα από Salmonella spp και E. Coli.
3. Αμοιβαδική κολίτιδα από Entamoeda Histolitica.

Κλινική εικόνα

Το τυπικό σύμπτωμα είναι η διάρροια με αίμα και βλέννα. Στη ψηλάφηση της κοιλιάς υπάρχει ευαισθησία. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει αφυδάτωση και αναιμία. Επίσης μπορεί να υπάρξει εμετός.

Διάγνωση

Εκτός από τα συμπτώματα που είναι τυπικά, η καλλιέργεια και η παρασιτολογική κοπράνων μπορεί να είναι καθοριστική για να τεθεί η διάγνωση.

Αντιμετώπιση

Για την τριχουριδική κολίτιδα χορηγείται μεμπενταζόλη, για τη βακτηριακή κολίτιδα χορηγούνται αντιβιοτικά ύστερα από τεστ ευαισθησίας. Για την αμοιβαδική κολίτιδα, χορηγείται μετρονιδαζόλη. Επίσης κατά περίπτωση χορηγείται συμπτωματική θεραπεία με ορούς και ηλεκτρολύτες.

Διαβάστε επίσης