Χρόνιες Κολίτιδες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Είναι μία χρόνιας διαδρομής, φλεγνονώδης νόσος του τυφλού και του κόλου του σκύλου και της γάτας.

Παθογένεια

Παρατηρούνται διηθήσεις του βλεννογόνου του παχέος εντέρου, από κύτταρα (ιστιοκύτταρα, ηωσινόφιλα). Στη συνέχεια δημιουργούνται έλκη στις περιοχές αυτές. Τα επιχώρια μεσεντέρια λεμφογάγγλια είναι διογκωμένα και διηθούνται από τον ίδιο τύπο κυττάρων. Προδιαθέτοντες παράγοντες για την εμφάνιση των καταστάσεων αυτών είναι οι βακτηριακές λοιμώξεις και οι αλλεργικές καταστάσεις. Στο σύνδρομο του ευερέθιστου κόλου, προδιαθέτουν δυσμενώς οι καταστάσεις που δημιουργούν stress (αλλαγή περιβάλλοντος, αλλαγή συνηθειών, αλλαγή ιδιοκτήτη) μέσω της υπερέκκρισης κατεχολαμινών.

Είδη Χρόνιας Κολίτιδας.

1. Ιστιοκυτταρική ελκωτική κολίτιδα των Boxers.
2. Ιδιοπαθής ελκωτική κολίτιδα των σκύλων.
3. Ηωσινοφιλική ελκωτική κολίτιδα.
4. Σύνδρομο του ευερέθιστου κόλου (βλεννώδης ή σπαστική ή ψυχογενής κολίτιδα)

Κλινική εικόνα

Τα συμπτώματα είναι τα τυπικά που εμφανίζονται στις κολίτιδες, δηλαδή διάρροια με βλέννες και αίμα.

Διάγνωση

Εκτός από τα συμπτώματα, στη διάγνωση βοηθούν η ακτινογραφία με βαριούχο υποκλυσμό και η βιοψία μετά από ορθοσκόπηση. Στο σύνδρομο του ευερέθιστου κόλου στη διάγνωση βοηθούν τα στοιχεία από το ιστορικό.

Αντιμετώπιση

Χορηγούνται γεύματα τρεις φορές την ημέρα, με ρύζι, άπαχο κρέας και λευκό ψωμί. Σήμερα κυκλοφορούν στο εμπόριο εξειδικευμένες τροφές για ζώα που πάσχουν από τη νόσο. Χορηγούνται επίσης βιταμίνες του συμπλέγματος Β.Για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, χορηγείται η σουλφασαλαζίνη για 7 – 8 εβδομάδες. Η μακροχρόνια χορήγηση της ουσίας αυτής μπορεί να προκαλέσει ξηρά κερατοεπιπεφυκίτιδα. Η χορήγηση επίσης πρεδνιζολόνης για διάστημα 3 – 4 εβδομάδων σε δόσεις προοδευτικά μειούμενες, έχουν δώσει καλά αποτελέσματα. Επίσης μπορεί να βοηθήσει και η χορήγηση μετρονιδαζόλης. Στο σύνδρομο του ευερέθιστου κόλου, θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί με τη χορήγηση νατριούχου διαζεπάμης ή βρωμιούχου προπανθελίνης.

Διαβάστε επίσης