Άνθρακας

Άλλες ονομασίες

Νόσος των εκδορέων.

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Λοίμωξη με το μικρόβιο, βάκιλλος του άνθρακα.

Παθογένεια

Οι άνθρωποι μολύνονται με τους σπόρους του μικροβίου που υπάρχουν στο μαλλί και στα δέρματα ζώων. Η μόλυνση γίνεται με άμεση επαφή των σπόρων, με εισπνοή τους, με πρόσληψη μολυσμένου κρέατος και με τις μύγες. Οι σπόροι βλαστάνουν στον ξενιστή και προκαλούν ανάλογα με το σημείο εισβολής δερματικές, πνευμονικές και συστηματικές βλάβες.

Η νόσος είναι μάλλον σπάνια στην χώρα μας στα ζώα, ενώ δεν έχει εκδηλωθεί κρούσμα στους ανθρώπους για χρόνια. Το μικρόβιο όμως εχει εξαιρετική σημασία διότι θεωρείται πολύ επικίνδυνο βιολογικό όπλο. Η τοξικότητα του είναι μεγάλη και σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, η θνησιμότητα στον πληθυσμό θα είναι μεγάλη, ενω ένα κομμάτι της γής θα μείνει μολυσμένο για δεκαετίες. Αυτή είναι μάλλον η κυριότερη αιτία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα στους πολέμους.

Πρόληψη

Υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο.

Κλινική εικόνα

Παρουσιάζονται ανάλογα με το σημείο εισόδου των μικροβιακών σπόρων αιμόπτυση, δύσπνοια, κυάνωση, συριγμός, αιμορραγίες, δερματικές αλλοιώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις πνευμονικής προσβολής η νόσος χωρίς θεραπεία οδηγεί ταχύτατα στον θάνατο.

Διάγνωση

Με μικροσκοπική εξέταση η/και καλλιέργεια επιχρίσματος απο την βλάβη η το αίμα.

Αντιμετώπιση

Με χορήγηση πενικιλλίνης

Διαβάστε επίσης