Επαναπρογραμματισμός-Ρύθμιση του Ψυχο-Νευρο-Ενδοκρινο-Ανοσολογικού (P.N.E.I.) Άξονα

Ο άξονας του P.N.E.I. περιλαμβάνει τέσσερα βιολογικά συστήματα που λειτουργούν απαρέγκλιτα σαν ένα: Το Ψυχο-Νευρο-Ενδοκρινο-Ανοσολογικό Σύστημα

Ρύθμιση του PNEI σημαίνει επαναπρογραμματισμός και προς τις δυο κατευθύνσεις, δηλαδή στον ψυχοσωματικό και σωματοψυχικό άξονα και αποτελεί τον πυρήνα της φυσικής ρυθμιστικής ιατρικής.

Πιο συγκεκριμένα, συναισθηματικές και νοητικές καταγραφές μαζί με κοινωνικές καταστάσεις συνδέονται μεταξύ τους και μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών αδένων με το ενδοκρινικό και ανοσοποιητικό σύστημα διαμορφώνοντας την ψυχική και ανοσολογική κατάσταση της υγείας του κάθε ανθρώπου.

Έχει αποδειχθεί ότι διάφορες προσωπικές εμπειρίες και συναισθήματα μπορεί να συνδέονται με το ανοσοποιητικό σύστημα και αυτό με το ενδοκρινικό ώστε συναισθηματικό τραύμα, μεταφράζεται σε βιομοριακό επίπεδο με αποτέλεσμα νόσημα. (νευρο-ανοσολογικές συνδέσεις: Felten et al., 1987; Ενδοκρινο-ανοσολογικές συνδέσεις: Blalock, 1984).

Ασφαλώς και δεν υπάρχει ακόμα επιστημονική τεκμηρίωση, που να αναφέρει ότι η σκέψη μπορεί να θεραπεύει ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος (Relman & Angell, 2002). Τεκμηριωμένη εργασία προτείνει διάφορους ψυχοσωματικούς παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν την ανταπόκριση, εξέλιξη και υποτροπή των ασθενειών του ανοσοποιητικού (Taylor, 1999).

Προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα:

  • Ηλικία
  • Γενετικές δυσλειτουργίες
  • Λοιμώδη νοσήματα
  • Διατροφή
  • Χημειοθεραπεία
  • Ακτινοβολία
  • Αλλεργίες
  • Στρες = διαταραχή PNEI

Με βάση του αν υφίσταται ή όχι διαταραχή στο επίπεδο του PNEI σε ένα χρόνιο νόσημα,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά κάθε φορά σκευάσματα ή διαφορετικοί συνδυασμοί σκευασμάτων για να συνοδεύσουν την απεκκριτική και  την συμπτωματική θεραπευτική μαζί με την θεραπευτική του διαταραγμένου PNEI.

Η διαταραχή του PNEI μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει με πολλούς κυτταρικούς μηχανισμούς και μονοπάτια (pathways) σε αυτοάνοσα νοσήματα, καρκίνους, ρευματοπάθειες, διαβήτης, παχυσαρκία, κατάθλιψη  και πολλά άλλα.  

Άρα, για πρόληψη από όλους αυτούς κινδύνους στην υγεία θα πρέπει να επαναπρογραμματίζεται το PNEI και αυτό γίνεται με σωστή διατροφή, μείωση του άγχους και λήψη βιολογικών σκευασμάτων με βιοδραστικές ουσίες που δεν έχουν παρενέργειες.

Συμπερασματικά, η επιτυχημένη ρύθμιση του PNEI οδηγεί τον οργανισμό στην πλήρη ομοιόστασή του και στην αποφυγή ειδικά ΌΛΩΝ των εκφυλιστικών ασθενειών.

ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ