Ψυχολογία

Άλλες ονομασίες

Psychology

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η ψυχολογία είναι η επιστήμη των ψυχικών φαινομένων. Ως ψυχικά φαινόμενα ορίζουμε τις εκδηλώσεις του ψυχικού βίου: ορμές, συγκινήσεις, αντιλήψεις, κρίσεις, κινήσεις κ.α.

Σκοπός της Ψυχολογίας

Η μελέτη των φαινομένων αυτών περιλαμβάνει 5 επιμέρους σκοπούς: Την περιγραφή των ψυχικών φαινομένων όπως αυτά εμφανίζονται και εξελίσσονται, την ταξινόμηση τους σε κατηγορίες με βάση τα κοινά τους χαρακτηριστικά, την ερμηνεία τους με βάση τα αίτια που τα προκαλούν, την πρόβλεψη τους με βάση την πιθανότητα εμφάνιση τους κάτω από διάφορες συνθήκες και τέλος την τροποποίηση τους με τις διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθόδους.

Σύντομα ιστορικά στοιχεία

Η ψυχολογία ως ορισμός είναι γνωστό ότι ανήκει στο χώρο της φιλοσοφίας. Στην επιστήμη ο όρος ψυχολογία είναι σχετικά νέος. Λέγεται ότι πρώτος εισήγαγε το όρο αυτό το 1560 ο Μελάγχθων. Αλλά και η ίδια η ψυχολογία ως επιστήμη είναι πολύ νέα, και το περιεχόμενο της, παραμένει για πολλούς άγνωστο και η έννοια της δυσδιάκριτη.

Προς τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα πολλοί ψυχολόγοι καταπολέμησαν ιδέες αντίθετες προς την ψυχολογία και με τις θεωρίες που διατύπωσαν άρχισε να επικρατεί ένα πιο φιλικό κλίμα.

Η πειραματική ψυχολογία άνοιξε το δρόμο και κορυφαίοι γιατροί της εποχής εκείνης (όπως ο Wudnt, Binet, Pavlov) αλλά και φυσικοί (Fechner, Helmohltz) έγραψαν βιβλία και έκαναν έρευνες που αναφέρονταν στα συναισθήματα, στην αντίληψη, στην κρίση, στην προσοχή κ.α.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει τεράστια άλματα. Οι έρευνες, οι θεωρίες, οι μελέτες συνεχώς εξελίσσονται και ανανεώνονται. Η επιστήμη της Ψυχολογίας θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες επιστήμες όχι μόνο στο θεωρητικό της κομμάτι αλλά στο πρακτικό.

Στόχοι της Ψυχολογίας

Η Ψυχολογία καλείται να υπηρετήσει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, τις απορίες και τους φόβους του. Καλείτε να είναι συνοδοιπόρος σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Για αυτό και ποτέ δεν μπορεί να μείνει στάσιμη αλλά εξελίσσεται συνεχώς αναζητά με προσεκτικά βήματα τους δρόμους που θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην αλήθεια, την ανεξαρτησία και την ελευθερία.

Διαβάστε επίσης