Ομοιοπαθητικά Φάρμακα

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Τα Ομοιοπαθητικά Φάρμακα είναι ουσίες που βρίσκονται στη Φύση (προέρχονται αυτούσιες από το ορυκτό, το φυτικό και το ζωϊκό βασίλειο), δεν παρασκευάζονται δηλαδή σε κάποιο χημικό…

Continue ReadingΟμοιοπαθητικά Φάρμακα

Όργανον

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Μνημειώδες έργο του S. Hahnemann (με πλήρη τίτλο: Όργανον της Θεραπευτικής Τέχνης) που αποτελείται από 219 παραγράφους με όλους τους νόμους και τις αρχές που διέπουν…

Continue ReadingΌργανον

Materia Medica

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Αποτελεί την 'Εγκυκλοπαίδεια' της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής, στην οποία αναφέρονται με μεγάλη ακρίβεια και πολλές λεπτομέρειες όλες οι κλινικές περιγραφές από τη δράση των Ομοιοπαθητικών Φαρμάκων. Η…

Continue ReadingMateria Medica

Νόμος των Ομοίων

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Ο θεμελειώδης νόμος της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που αναφέρει ότι 'τα όμοια των ομοίων εισίν ιάματα' (Similia Similbus Curentur). Η ανάλυση αυτού του νόμου λέει ότι μία…

Continue ReadingΝόμος των Ομοίων

Hahnemann Samuel

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Γερμανός Ιατρός (1755 - 1843), θεμελειωτής της σύγχρονης ιστορίας της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Μετά το τέλος των ιατρικών του σπουδών και απογοητευμένος από τον τρόπο εξάσκησης της…

Continue ReadingHahnemann Samuel