Εφαρμογή μάλαξης Proshauer

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για μορφή μάλαξης που συντονίζεται με τον κύκλο της αναπνοής και αναπτύχθηκε από την Magda Proshauer, πρωτοπόρο της αποκαλούμενης "θεραπεία δια της αναπνοής". Ενδείξεις Η…

Περισσότερα Εφαρμογή μάλαξης Proshauer

Μάλαξης χειρισμοί – δακτυλικές επικρούσεις

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Πρόκειται για χειρισμό της μάλαξης, ο οποίος περιλαμβάνεται στις πλήξεις και εκτελείται με τις άκρες των δακτύλων κινούμενες σαν να κτυπούν πλήκτρα πιάνου. Μπορούν να εφαρμοστούν…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – δακτυλικές επικρούσεις

Μάλαξης χειρισμοί – ανάτριψη

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Είναι χειρισμός της μάλαξης που ανήκει στην κατηγορία των πιέσεων. Είναι μια αργή, ρυθμική κίνηση στην οποία τα χέρια έχουν μια απλή επαφή με το δέρμα…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – ανάτριψη

Μάλαξης χειρισμοί – πελεκισμοί

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οι πελεκισμοί είναι από τους πιο δυναμικούς χειρισμούς της μάλαξης και περιλαμβάνεται στις πλήξεις. Εκτελείται με το ωλένιο χείλος της χείρας και τα χέρια πέφτουν κάθετα…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – πελεκισμοί

Μάλαξης χειρισμοί – δονήσεις

Σύντομη περιγραφή - ορισμός Οι δονήσεις ανήκουν στους έντονους χειρισμούς της μάλαξης και είναι μια σειρά πιέσεων και χαλαρώσεων, που εκτελούνται με γρήγορο ρυθμό και εναλλάξ στην επιφάνεια που μαλάσσεται.…

Περισσότερα Μάλαξης χειρισμοί – δονήσεις