Κύστη ακρορριζική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η ακρορριζική κύστη είναι μια χρόνια φλεγμονή των περιακρορριζικών ιστών (οι ιστοί που περιβάλλουν το άκρο της ρίζας μέσα στο κόκαλο) και χαρακτηρίζεται από την δημιουργία μιας κοιλότητας μέσα στο κόκαλο εκεί που τελειώνει η ρίζα του δοντιού, που περιέχει υγρό και διαχωρίζεται από το κόκαλο με μια μεμβράνη.

Παθογένεια

Τα αίτια της δημιουργίας της ακρορριζικής κύστης είναι διάφορα μικρόβια που αφού μόλυναν το δόντι προωθήθηκαν δια μέσου της ρίζας του δοντιού και του ακρορριζικού τρήματος (η τρύπα στο κάτω άκρο της ρίζας του δοντιού από όπου βγαίνουν τ’ αγγεία και τα νεύρα του πολφού), στο κόκαλο στην περιοχή γύρω από την ρίζα του δοντιού (περιακρορριζική περιοχή). Εκεί διεγείρουν έναν τύπο κυττάρων με αποτέλεσμα τα κύτταρα αυτά ν’ αρχίζουν να δημιουργούν μια μεμβράνη που αποτελεί και το τοίχωμα της κύστης που την διαχωρίζει από το κόκαλο. Τα υγιή κύτταρα που τυχαίνει να κλειστούν μέσα στην μεμβράνη νεκρώνονται και υγροποιούνται και έτσι δημιουργείται ένα μόρφωμα μέσα στο κόκαλο σαν σάκος με υγρό: η κύστη. Η κύστη αυτή έχει την τάση να μεγαλώνει όσο διαρκεί το ερέθισμα που την προκάλεσε με αποτέλεσμα να καταστρέφει συνεχώς κόκαλο και να αυξάνεται σε μέγεθος. Στην αύξηση αυτή βέβαια παίζει καθοριστικό ρόλο η ένταση του ερεθίσματος και η ικανότητα άμυνας του οργανισμού. Κάθε φλεγμονή των περιακρορριζικών ιστών δεν προκαλεί πάντα την δημιουργία κύστης.

Πρόληψη

Η ενδοδοντική θεραπεία νεκρών δοντιών, δοντιών δηλαδή που έχει καταστραφεί ο πολφός (τ’ αγγεία και τα νεύρα του δοντιού) αποκλείει την εμφάνιση τέτοιων καταστάσεων.

Κλινική εικόνα

Οι μικρές κύστεις δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα. Ετσι μπορεί οι κύστεις να μεγαλώνουν σε βάρος του οστού χωρίς ο ασθενής ή ο γιατρός να έχουν κάποια ένδειξη. Συνήθως γίνονται αντιληπτές τυχαία σε ακτινογραφίες της περιοχής που γίνονται για άλλους λόγους ή λόγω της κινητικότητας των δοντιών εξαιτίας της απώλειας του οστού που τα στηρίζει.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται ακτινογραφικά και τις περισσότερες φορές τυχαία.

Αντιμετώπιση

Η ενδοδοντική θεραπεία του δοντιού που προκάλεσε τον σχηματισμό της κύστης είναι η θεραπεία επιλογής. Πολλές φορές η ενδοδοντική θεραπεία συνδυάζεται και με χειρουργική αφαίρεση της κύστης και της μεμβράνης που την περιβάλει.

Τι είναι η ενδοδοντική θεραπεία;

Η ενδοδοντική θεραπεία συνίσταται στην αφαίρεση των νεύρων και των αγγείων -του πολφού δηλαδή- μέσα από το δόντι, ο καλός καθαρισμός και απολύμανση με ειδικά υγρά και εργαλεία του χώρου που αυτά καταλάμβαναν (μέσα στο δόντι και στις ρίζες) και η έμφραξη του χώρου αυτού με ειδικό υλικό (γουταπέρκα).

Διαβάστε επίσης