Οστεομυελίτιδα χρόνια διάχυτη σκληρυντική

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Η χρόνια διάχυτη σκληρυντική οστεομυελίτιδα χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση κόκαλου γύρω από την ρίζα κάποιου δοντιού ή δοντιών που ο πολφός τους (τ’ αγγεία και τα νεύρα του δοντιού) έχει μολυνθεί από μικρόβια. Πολλές φορές αποτελεί το τελικό στάδιο μιας χρόνιας οστεομυελίτιδας.

Παθογένεια

Το κύριο αίτιο της διάχυτης σκληρυντικής οστεομυελίτιδας είναι ή προσβολή του πολφού ενός δοντιού ή δοντιών από μικρόβια. Μερικές φορές αποτελεί και το τελικό στάδιο της χρόνιας οστεομυελίτιδας. Κύριο χαρακτηριστικό της νόσου ο σχηματισμός πυκνού οστού γύρω από τη ρίζα του υπαίτιου δοντιού.

Κλινική εικόνα

Η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε ηλικιωμένα άτομα και παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Κατά την περίοδο των εξάρσεων έχουμε πόνο, εμφάνιση συριγγίου (μια μικρή σαν σπυράκι τρύπα στα ούλα από όπου εξέρχεται πύων) και δυσάρεστη γεύση.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με βάση την κλινική εικόνα και τις ακτινογραφίες που θα ληφθούν από την περιοχή στις οποίες εμφανίζονται χαρακτηριστικά της νόσου ευρήματα.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην θεραπεία του υπεύθυνου δοντιού. Αν χρειαστεί εξαγωγή του δοντιού πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η παρατεταμένη διάρκεια επούλωσης και ο κίνδυνος λοίμωξης. Χειρουργικός καθαρισμός της περιοχής δεν είναι συνήθως αναγκαίος.

Διαβάστε επίσης