Φθορίαση

Άλλες ονομασίες

Κηλιδωμένη αδαμαντίνη

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Με τον όρο φθορίαση εννοούμε την χρόνια δηλητηρίαση από υπερβολική λήψη φθορίου (π.χ. όταν το νερό έχει φθόριο αρκετά πάνω από την επιθυμητή ποσότητα που είναι 0,8-1ppm ). Προκαλεί βλάβες στα οστά και τα δόντια. Η φθορίαση των δοντιών προκαλεί αλλοιώσεις στην επιφάνεια των δοντιών με την μορφή κηλίδων, στιγμάτων, κοιλάνσεων ή γραμμώσεων.

Παθογένεια

Η φθορίαση των δοντιών οφείλεται στην μειωμένη ενασβεστίωση(“χτίσιμο”)της αδαμαντίνης(εξωτερική ουσία των δοντιών) και συμβαίνει όταν κατά την δημιουργία των δοντιών το άτομο προσλαμβάνει φθόριο σε μεγαλύτερη ποσότητα από το φυσιολογικό.

Κλινική εικόνα

Η φθορίαση χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις στην επιφάνεια των δοντιών με την μορφή λευκών στιγμάτων, κηλίδων με ποικίλλο χρώμα π.χ. κίτρινο ή καστανόχρωμο, διάσπαρτων περιοχών με ακανόνιστο σχήμα,κοιλάνσεων ή απλών γραμμώσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι αλλοιώσεις είναι συμμετρικές και στα τέσσερα ημιμόρια του στόματος(βρίσκονται στα αντίστοιχα δόντια).

Αντιμετώπιση

Ο οδοντίατρος θα παρέμβει για την αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση των δοντιών με εμφράξεις ή προσθετικές αποκαταστάσεις ανάλογα με την βαρύτητα της κατάστασης και εφόσον χρειάζεται.