Βιοψία στο στόμα

Άλλες ονομασίες

Ιστολογική εξέταση, Παθολογοανατομική εξέταση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Βιοψία είναι η λήψη τεμαχίου από κάποια ύποπτη βλάβη για περαιτέρω διερεύνηση.

Η βιοψία διακρίνεται σε ολική και μερική. Ολική βιοψία κάνουμε όταν η αλλοίωση είναι μικρή οπότε αφαιρείται ολόκληρη μαζί με μικρό τμήμα υγιών ιστών που περιβάλλει την ύποπτη βλάβη και μερική βιοψία όταν η βλάβη είναι μεγάλη και παίρνουμε κομμάτι αυτής συνήθως στα όρια υγιούς ιστού και ύποπτης βλάβης. Εκτός από την μερική και την ολική βιοψία υπάρχει η περίπτωση να κάνουμε βιοψία και με την χρήση βελόνας, κάνοντας αναρρόφηση στις περιπτώσεις που η βλάβη δεν είναι προσιτή ή οταν δίνεται η εντύπωση ότι περιέχει υγρό. Ασχετα με το είδος της βιοψίας, το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί σε μονιμοποιητικό υγρό και να σταλεί για εξέταση. Το πιο συνηθισμένο μονιμοποιητικό υγρό είναι το διάλυμα φορμόλης 10%, μπορεί ομως να χρησιμοποιηθεί και οινόπνευμα 75-95%. Το υλικό της βιοψίας δεν πρέπει να παραμένει σε στεγνή γάζα, ούτε μέσα σε φυσιολογικό ορό γιατί τα κύτταρα μπορεί να εκφυλισθούν και να νεκρωθούν και να μην είναι δυνατή η περαιτέρω διερεύνηση του προβλήματος.

Διαβάστε επίσης