Μορφές παραρρινοκολπίτιδας

Εκτός από τα γενικά στοιχεία που αναφέρθηκαν και ισχύουν για όλες τις παραρρινοκολπίτιδες, κάθε μορφή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Οι χρόνιες μορφές έχουν την ίδια συμπτωματολογία με τις οξείες, αλλά ηπιότερη.

Μορφές παραρρινοκολπίτιδαςΕικόνα 1: ακτινογραφία ιγμορείων, απεικονίζονται φυσιολογικοί οι 2 μετωπιαίοι κόλποι (1,2) και το δεξιό ιγμόρειο (3), με παχυβλεννογονίτιδα (σκίαση) του αριστερού ιγμορείου (4).

Ιγμορίτιδα

Μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη. Ο πόνος εντοπίζεται στην παρειά, οπού υπάρχει και αίσθημα βάρους, αντανακλά στο μέτωπο, τους κροτάφους και στην άνω γνάθο και επιδεινώνεται με το σκύψιμο-κατάκλιση (το ίδιο και ο πονοκέφαλος). Μπορεί να υπάρχει οίδημα της παρειάς. Κατά την ρινοσκόπηση φαίνεται πυώδες έκκριμα στο μέσο ρινικό πόρο.

Στην ακτινογραφία εμφανίζεται πλήρης σκίαση του κόλπου ή και υδραερικό επίπεδο μέσα σε αυτόν, ενώ επανειλημμένες φλεγμονές αναδεικνύονται με πάχυνση του βλεννογόνου (παχυβλεννογονίτιδα – εικόνα 1) Στην οξεία φάση αποφεύγεται η παρακέντηση. Στη χρόνια μορφή συχνά υπάρχει βήχας που επιδεινώνεται με την κατάκλιση, ενώ ενδέχεται μοναδικό σύμπτωμα να είναι μια επίμονη φαρυγγίτιδα.

Ηθμοειδίτιδα

Χαρακτηριστικός είναι ο πόνος μεταξύ των οφθαλμών και πίσω από αυτούς. Πόνος στην πίεση και οίδημα του οφθαλμικού κόγχου μπορεί να παρουσιαστούν.

Μετωπιαία κολπίτιδα

Κι αυτή μπορεί να είναι ετερόπλευρη ή αμφίπλευρη. Έντονο άλγος και ευαισθησία στη μετωπιαία χώρα και πρωινός πονοκέφαλος είναι τα χαρακτηριστικά

Σφηνοειδίτιδα

Συνήθως συνυπάρχει με άλλες μορφές. Ο πόνος εντοπίζεται στο κέντρο της κεφαλής και υπάρχει οπισθορρινική έκκριση. Η διάγνωση μπαίνει με την ακτινογραφία. Λόγω της στενής σχέσης του κόλπου με το οπτικό νεύρο ενδέχεται να εκδηλωθούν διαταραχές όρασης.

Διαβάστε επίσης