Παθήσεις του πτερυγίου

Συγγενείς ανωμαλίες

Kατά κανόνα αντιμετωπίζονται χειρουργικά με διάφορες πλαστικές επεμβάσεις και μέχρι να γίνει αυτό τοποθετούνται ακουστικά βαρηκοΐας.

Οι πιο γνωστές είναι:
-Μακρωτία: μεγάλα πτερύγια
-Μικρωτία: μικρά πτερύγια
-Πολυωτία: περισσότερα του ενός πτερύγια
-Ανωτία: πλήρης έλλειψη του πτερυγίου
-Επικουρικά ωτία: έχουν την μορφή επάρματος, συνυπάρχει φυσιολογικό πτερύγιο
-Αφεστώτα πτερύγια
-Προωτιαία συρίγγια και κύστεις

Μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες συγγενείς ανωμαλίες π.χ ατρησία έξω ακουστικού πόρου. Μερικές μορφές συνοδεύονται με βαρηκοΐα αγωγής. Η θεραπεία είναι πάντοτε χειρουργική και αποβλέπει στην αισθητική αποκατάσταση και στην αποκατάσταση της ακοής.

Ωταιμάτωμα

Eίναι η συλλογή αίματος κάτω από το δέρμα του πτερυγίου συνήθως μετά από τραυματισμό. Επιβάλλεται η έγκαιρη χειρουργική παροχέτευσή του γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης και παραμόρφωσης του πτερυγίου

Περιχονδρίτιδα

Σοβαρή φλεγμονή του πτερυγίου. Το πτερύγιο είναι πρησμένο, κόκκινο και πονάει. Συνήθως είναι επιπλοκές τραυματισμών. Η χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να είναι άμεση για να προληφθεί η παραμόρφωση του πτερυγίου.

Σμηγματογόνες κύστεις και όγκοι (επιθηλιώματα)

Συνήθως εμφανίζονται στην πίσω επιφάνεια του αυτιού. Η αντιμετώπιση είναι η χειρουργική αφαίρεσή τους.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση