ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Γενικά

Η αρτηριακή υπέρταση προκαλεί βλάβες στο βυθό του οφθαλμού, που χαρακτηρίζονται ως υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια. Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των βλαβών παίζει η χρονική διάρκεια ύπαρξης της αρτηριακής υπέρτασης και η τιμή της διαστολικής πίεσης.

Βυθοσκόπηση

Επειδή με τη βυθοσκόπηση μπορούμε να παρατηρήσουμε άμεσα τις τυχόν υπάρχουσες αλλοιώσεις σε τόσο μικρής διαμέτρου αγγεία, όπως είναι τα αγγεία του αμφιβληστροειδούς, η ύπαρξη ή όχι αλλοιώσεων υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας μας δίνει πληροφορίες και για την κατάσταση των αγγείων του εγκεφάλου από τα οποία προέρχονται τα αμφιβληστροειδικά αγγεία.

Βλάβες από την υπέρταση

Η υπέρταση προκαλεί στένωση των αρτηριδίων συνολική ή κατά τόπους, σκλήρυνση του τοιχώματος τους, ελικοειδή πορεία αγγείων, αρτηριοφλεβικές διασταυρώσεις, λόγω σκλήρυνσης του υπερκείμενου αρτηριδίου (σημείο Gunn), διαρροή από το τοίχωμα του αγγείου, με αποτέλεσμα την παρουσία γραμμοειδών ή φλογοειδών αιμορραγιών, μαλακών και σκληρών εξιδρωμάτων. Οι αιμορραγίες και τα σκληρά εξιδρώματα είναι ένδειξη σοβαρού βαθμού υπερτασικής αμφιβληστροειδοπάθειας, τα οποία διαγιγνώσκονται βυθοσκοπικά.

Στην κακοήθη υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια παρατηρείται ασάφεια και οίδημα της οπτικής θηλής, εκτεταμένη ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς, οίδημα στην ωχρά και εξιδρώματα γύρω από αυτήν( ωχρικός αστέρας ) με αποτέλεσμα σημαντική πτώση της όρασης.

Η υπέρταση μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση φλέβας αμφιβληστροειδούς, απόφραξη κεντρικής αρτηρίας αμφιβληστροειδούς, πρόσθια ισχαιμική οπτικοπάθεια, αρτηριακό μακροανεύρυσμα.

Αντιμετώπιση

Η θεραπεία συνίσταται στην ανεύρεση τυχόν αιτίας της υπέρτασης και στην κατάλληλη αντιυπερτασική αγωγή, ώστε να μην εξελιχθούν οι ήδη υπάρχουσες αλλοιώσεις. Τα υπερτασικά άτομα είναι απαραίτητο να υποβάλλονται τακτικά σε οφθαλμολογικό έλεγχο.

Διαβάστε επίσης