Ευλογιά των προβάτων

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δυστυχώς, δεν υπάρχει θεραπεία για τα ζώα που προσβάλλονται.

Άλλες ονομασίες

Sheeppox, Schafpocken, Variola ovina.

Αιτιολογία

Νόσος που οφείλεται σε DNA ιό, που ανήκει στην οικογένεια Poxviridae. Οι ιοί της οικογένειας αυτής είναι έντονα επιθηλιοτρόποι και προκαλούν δερματικές και συστηματικές ασθένειες σε κατοικίδια θηλαστικά και πτηνά. Συγκεκριμένα η ευλογιά του προβάτου και της αίγας οφείλεται στο στέλεχος ιού Capripoxvirus που προκαλεί σε αυτά τα δύο είδη μία βαριά οζώδη δερματική νόσο.

Επιζωοτιολογία

Είναι συνήθης ασθένεια σε Αφρική, Ασία και ειδικότερα Μέση Ανατολή. Στην Ελλάδα είχαμε μια σοβαρή επιζωοτία την περίοδο 1972 – 1975, αλλά και παρουσία της νόσου στη Λάρισα το 1995 και 1996.

Παθογένεια

Η μόλυνση των ζώων γίνεται δια μέσου του δέρματος άμεσα με επαφή με μολυσμένα ζώα ή έμμεσα από το μολυσμένο περιβάλλον. Σπανιότερα μόλυνση γίνεται και από την αναπνευστική οδό. Ο ιός είναι εξαιρετικά ανθεκτικός αφού ακόμη και σε ξηρασία μπορεί να ζει στο μαλλί πάνω από 2 μήνες και σε ξηρές εφελκίδες πάνω από 6 μήνες. Προσβάλλει ζώα όλων των ηλικιών, προκαλεί όμως περισσότερο βαριά νόσο στα αρνιά, όπου η θνησιμότητα φτάνει στο 80-100%. Η περίοδος επώασης ανέρχεται σε 4 έως 7 ημέρες.

Κλινικά

Υψηλός πυρετός (42 C) κατήφεια, ανορεξία, ταχύπνοια, διόγκωση χειλέων επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια και οροβλεννώδη ρινόρροια. Στο βλεννογόνο του στόματος παρατηρείται διάχυτη ή εστιακή ερυθρότητα. Αυτό το στάδιο που είναι το αρχικό, διαρκεί λίγες ημέρες και στη συνέχεια ακολουθεί η εμφάνιση ερυθρών στρογγυλών κηλίδων στο δέρμα, γύρω από τους οφθαλμούς και τους ρώθωνες, μαστό, ακροποσθία, όσχεο, κάτω επιφάνεια ουράς και έσω επιφάνεια των μηρών. Στη συνέχεια οι κηλίδες εξελίσσονται σε βλατίδες και οζίδια και αργότερα σε φυσαλίδες ή και κύστεις. Αυτές έχουν πυώδες περιεχόμενο και στη συνέχεια αποξηραίνονται. Όπως είναι αναμενόμενο αναπτύσσονται δευτερογενείς επιπλοκές που μπορεί να είναι ή τοπικές (ποδοδερματίτιδα, αρθρίτιδα) είτε συστηματικές που οδηγού σε σηψαιμία και θάνατο. Η νόσος διαρκεί 3 έως 4 εβδομάδες. Η νοσηρότητα είναι 70% περίπου και η θνησιμότητα 80-100%.

Ιστολογικά

Έχουμε την ύπαρξη διαφόρων εκφυλιστικών αλλοιώσεων στην ακανθωτή στιβάδα της επιδερμίδας.

Διαφορική διάγνωση

Η νόσος πρέπει να διαφοροποιηθεί εργαστηριακά με άλλα συναφή νοσήματα των αιγοπροβάτων όπως είναι : η νόσος της κυανής γλώσσας, το λοιμώδες έκθυμα και ο αφθώδης πυρετός.

Αντιμετώπιση

Δεν τίθεται προσπάθεια θεραπείας της νόσου. Είναι τεράστια η οικονομική ζημιά που επιφέρει στην κτηνοτροφία, λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας, νοσηρότητας αλλά και θνησιμότητας.

Μεγάλο και σημαντικό όφελος για την κτηνοτροφία μπορεί να παίξει μόνο η σωστή εφαρμογή των προληπτικών εμβολιασμών στα ποίμνια, αλλά και η σωστή τήρηση των κανόνων και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης στα ποιμνιοστάσια.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση