Αναρροφητική εμβρυουλκία

Γενικά

Η αναρροφητική εμβρυουλκία είναι μία από τις πιο συχνές κοπλικές μαιευτικές επεμβάσεις. Για τη διενέργειά της χρησιμοποιείται μία κάψα (σικύα), που προσκολάται στο τριχωτό της κεφαλής του εμβρύου με τη βοήθεια μίας αντλίας νερού. Η αρχή του αναρροφητικού εμβρυουλκού στηρίζεται στην εφαρμογή αρνητικής πιέσεως μεταξύ της κάψας και της προβάλλουσας μοίρας εμβρύου. Η κάψα είναι ή μεταλλική ή πλαστική και η διάμετρός της ποικίλει από 4-6 εκατοστά, προκειμένου να εφαρμόζεται στην κεφαλή κάθε εμβρύου. Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του αναρροφητικού εμβρυουλκού είναι ένας ελαστικός σωλήνας, ο οποίος φέρει εσωτερικά μία αλυσίδα και η λαβή έλξης. Σήμερα η εμβρυουλκία εφαρμόζεται στο 10% των τοκετών.

Ενδείξεις

Οι βασικές ενδείξεις είναι ο παρατεταμένος τοκετός, η παρατεταμένη εξώθηση, η αδυναμία εξώθησης είτε λόγω υπερβολικής κόπωσης, είτε λόγω επισκληριδίου αναισθησίας, η έλλειψη συνεργασίας της επιτόκου, ο προηγούμενος τοκετός με καισαρική τομή, η ύπαρξη εγχειρητικού τραύματος στη μήτρα, η καρδιοπάθεια, η μεγάλου βαθμού μυωπία, η πνευμονοπάθεια, η μηροκήλη, η βουβωνοκήλη, η υπέρταση, η προεκλαμψία-εκλαμψία, η πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, ενώ από την πλευρά του εμβρύου ένδειξη θεωρείται η αλλοίωση των καρδιακών του παλμών (βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία) κατά το δεύτερο στάδιο του τοκετού, άποψη η οποία ωστόσο είναι αμφιλεγόμενη, καθώς η αλλοίωση των καρδιακών παλμών του εμβρύου επιβάλλει άμεση διεκπεραίωση του τοκετού, γεγονός που αποτρέπει την εφαρμογή της εμβρυουλκίας, της οποίας η διάρκεια διενέργειάς της υπολογίζεται περίπου 15 λεπτά.

Προϋποθέσεις

Απαιτούμενες προυποθέσεις για τη διενέργεια της εμβρυουλκίας, που πρέπει να συντρέχουν σωρρευτικά είναι
1. η διαστολή του τραχηλικού στομίου πρέπει να είναι τέλεια και πλήρης
2. το κεφάλι πρέπει να είναι εμπεδωμένο, δηλαδή η προβάλλουσα μοίρα του εμβρύου πρέπει να βρίσκεται στο στενό ή στην έξοδο
3. το έμβρυο πρέπει να είναι ζωντανό
4. πρέπει να έχει γίνει ρήξη των υμένων

Αντενδείξεις

Αντενδείξεις της αναρροφητικής εμβρυουλκίας είναι η προσωπική προβολή του εμβρύου, η ισχιακή προβολή του εμβρύου, η ύπαρξη κεφαλοπυελική δυσαναλογίας, τα λιποβαρή και πρόωρα έμβρυα, η ύπαρξη συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου.

Τεχνική

Η επέμβαση της εμβρυουλκίας αρχίζει με την είσοδο της κάψας στον κόλπο και την τοποθέτηση αυτής στην προβάλλουσα μοίρα του εμβρύου. Αφού ελεγχθεί η ορθή τοποθέτηση της κάψας, γίνεται έλξη κατά τη φορά του άξονα της πυέλου και υπάρχει μίμηση του μηχανισμού του φυσιολογικού τοκετού, κατά τη διάρκεια εξωθητικής ωδίνας της επιτόκου. Αμέσως μετά τον τοκετό της κεφαλής η πίεση μηδενίζεται, η κάψα αποσπάται προσεκτικά και όχι απότομα και ακολουθεί ο τοκετός των ώμων και του υπόλοιπου σώματος του εμβρύου. Μετά την έξοδο του πλακούντα επιβάλλεται ο έλεγχος της μήτρας, του τραχήλου και του κόλπου.

Επιπλοκές

Οι επιπτώσεις της αναρροφητικής εμβρυουλκίας δεν φαίνεται να είναι πολλές. Η πιο συνήθης είναι η λεγόμενη προκεφαλή του τριχωτού του εμβρύου. Στη θέση πρόσφυσης της κάψας εμφανίζεται μία προκεφαλή, που οφείλεται στην άρθροιση εξωκυττάριου υγρού, η οποία ωστόσο δε φαίνεται να επιφέρει καμία μεταγενέστερη επιπλοκή. Διαρκεί περίπου 24 ώρες μετά τον τοκετό και στη συνέχεια υποχωρεί και εξαφανίζεται.

Αλλη επιπλοκή είναι τα κεφαλαιματώματα, τα οποία παρατηρούνται σε ένα ποσοστό 10-15% των αναρροφητικών εμβρυουλκιών και οφείλονται σε αιμορραγία εκεί που εφαρμόζεται η κάψα. Ξεχωρίζουν από την προκεφαλή γαιτί διαρκούν πέραν των 24 ωρών. Δεν φαίνεται ότι σχετίζονται με διάφορες άλλες εγκεφαλικές ανωμαλίες και βλάβες. Η δημιουργία των κεφαλαιματωμάτων οφείλεται συνήθως σε παρατεταμένη έλξη, σε αποτυχία και επανατοποθέτηση της κάψας κ.α. Ανάλογα με την έκτασή τους ενδέχεται να συνοδεύονται από αναιμία και ίκτερο.

Αλλη επιπλοκή θεωρείται η αιμορραγία του αμφιβληστοειδούς, αλλά η κλινική της σημασία δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επίσης σε ένα ποσοστό 1-8% μπορεί να εμφανιστεί ενδοκράνια αιμορραγία, η οποία σχετίζεται με δύσκολο τοκετό και ασφυκτικά έμβρυα.

Από τη μεριά της μητέρας οι πιο συχνές επιπλοκές είναι η ρήξη και το αιμάτωμα του κόλπου και η ρήξη του τραχήλου, επιπλοκές που οφείλονται στην απότομη διάταση των ιστών, λόγω της έλξης.

Διαβάστε επίσης