Κύηση και παρωτίτιδα

Γενικά

Η παρωτίτιδα είναι οξεία λοιμώδης νόσος που οφείλεται σε έναν ιό της οικογένειας των ψευδομυξοϊών. Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου είναι 16-18 ημέρες και εκδηλώνεται με πυρετό και διόγκωση των παρωτίδων, ενώ προσβάλλονται ορισμένες φορές και οι λοιποί σιελογόνοι αδένες. Η διάγνωση της νόσου γίνεται τόσο κλινικά, αφού τα συμπτώματα είναι τυπικά, όσο και με καλλιέργεια του ιού από το έκκριμα του φάρυγγα και από το σίελο, ενώ υπάρχουν και οι ειδικές ορολογικές αντιδράσεις προσδιορισμού των ειδικών αντισωμάτων της νόσου.

Επιδράσεις στο έμβρυο

Η πρόγνωση της για τη μητέρα είναι καλή. Για το έμβυο η νόσος της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης, σύμφωνα με παλαιότερες μελέτες, συνδεόταν με τον διπλασιασμό της συχνότητας των αυτομάτων αποβολών και με αυξημένο ποσοστό ανωμαλιών της διάπλασης του εμβύου, με κυριότερη την ενδοκαρδιακή ινοελάστωσή του. Ωστόσο δεν έχει προκύψει ότι η παρωτίτιδα συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό περιγεννητικής θνησιμότητας, ούτε με αύξηση της συχνότητας προωρότητας ή υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου.

Εχει γίνει αναφορά μεμωνομένων περιπτώσεων κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν συγγενείς ανωμαλίες σε νεογνά των οποίων οι μητέρες είχαν νοσήσει κατά τη διάρκεια της κύησης. Ομως δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη μεγάλου κινδύνου εκδήλωσής τους και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ενδείξεις για τερατογενετική δράση του ιού αυτού. Θεωρείται καλή η πρόγνωση της νόσου και για το έμβρυο και εκδήλωση της νόσου κατά τη διάρκεια της κύησης δεν αποτελεί ένδειξη διακοπής της. Σημειωτέον ότι αντενδείκνυεται ο εμβολιασμός της εγκύου με το τριπλό εμβόλιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας, γιατί περιέχει ζώντες εξασθενημένους ιούς.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση