Ανεπάρκεια του τραχήλου – Περίδεση

Γενικά

Η ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου, αποτελεί μία από τις αιτίες αυτόματης αποβολής, που οφείλονται σε καταστάσεις της μητέρας και μπορεί να είναι συγγενούς ή μετατραυματικής αιτιολογίας. Η ανεπάρκεια του τραχήλου αποκαλύπτεται συνήθως στο μέσον του 2ου με τις αρχές του 3ου τριμήνου της κύησης, όπου διαστέλεται ο τράχηλος, έχουμε πρόπτωση του θυλακίου εντός του κόλπου, με άμεση συνέπεια τη ρήξη των υμένων και την πρόωρη έξοδο του εμβρύου, ενώ δεν αποκλείεται αποβολή του εμβρύου με ακέραιο τον εμβρυικό σάκο.

Αίτια

Η ανεπάρκεια του τραχήλου οφείλεται κατά κανόνα σε προυπάρχον τραύμα, που δημιουργήθηκε από προηγούμενες επεμβάσεις στον τράχηλο, όπως τεχνητή διαστολή του τραχήλου για απόξεση της μήτρας, κωνοειδής εκτομή κ.λ.π.

Διάγνωση

Διαγινώσκεται εύκολα με την κλινική εξέταση, όπου διαπιστώνεται ανοικτό τραχηλικό στόμιο, που η διαστολή του έχει την τάση να αυξάνεται βαθμιαία κατά τις διαδοχικές κολπικές εξετάσεις ενώ διαπιστώνεται και βαθμιαία εξάλειψη του τραχήλου. Επιπλέον διαγιγνώσκεται και με τον υπερηχογραφικό έλεγχο, γύρω στη 12 εβδομάδα.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας του τραχήλου γίνεται με περίδεση του τραχήλου, μέθοδος με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, της τάξεως του 80%, όταν πρόκειται για προγραμματισμένη εφαρμογή αυτής. Απαραίτητες προυποθέσεις για την περίδεση είναι η διενέργεια καλλιέργειας από τον κόλπο με σκοπό τη διαπίστωση ύπαρξης στείρου από παθογόνους μικροοργανισμούς κολπικού περιβάλλοντος και η επιλογή του ορθού υλικού. Η εκτέλεση της περίδεσης σε επείγουσες καταστάσεις, που οφείλονται σε καθυστέρηση στη διάγνωσή της και χαρακτηρίζονται από την πλήρη εξάλειψη στου τραχηλικού στομίου, τη διαστολή μερικών εκατοστών και την προβολή του εμβυικού σάκου μεσα στον κόλπο, έχει πτωχά αποτελέσματα. Επιπλέον υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης βαριάς μαιευτικής λοίμωξης, με μεγάλη μητρική και περιγεννητική νοσηρότητα και θνητότητα.

Σε κάθε περίπτωση περίδεσης πρέπει να επικεντρώνεται η προσοχή του ιατρού στον παράγοντα της μαιευτικής λοίμωξης και όποτε δημιουργηθεί σχετική υποψία επιβάλλεται η έγκαιρη αφαίρεση του ράμματος της περίδεσης. Το ίδιο συμβαίνει και εάν εμφανιστούν συστολές του μυομητρίου, ικανές να προκαλέσουν έναρξη τοκετού, εξαίτίας κινδύνου ρήξης του τραχήλου και του κατώτερου τμήματος της μήτρας. Συνήθως το ράμμα της περίδεσης παραμένει στη θέση του έως 15 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία του τοκετού, εκτός εάν παρουσιαστούν πόνοι στο υπογάστριο και υπερέκκριση υγρών από τον κόλπο, οπότε αφαιρείται την 36 εβδομάδα της κύησης.

Διαβάστε επίσης