Προδρομικός πλακούντας

Άλλες ονομασίες

Ο όρος προδρομικός πλακούντας υποδηλώνει την εμφύτευση και ανάπτυξη του πλακούντα στο κατώτερο τμήμα του σώματος της μήτρας.

Γενικά

Η συχνότητα που παρουσιάζεται στο 3ο τρίμηνο είναι περίπου 1% ενώ στο 2ο τρίμηνο, ανακαλύπτεται υπερηχογραφικά σε ποσοστό 5% περίπου. Σε ποσοστό 90% των περιπτώσεων αυτών, ο πλακούντας μεταναστεύει σε φυσιολογικές θέσεις.

Μορφές

Ανάλογα την θέση του προδρομικού πλακούντα διακρίνουμε τις παρακάτω παραλλαγές:

1. Χαμηλή πρόσφυση, όταν ο πλακούντας επεκτείνεται στο κατώτερο τμήμα του σώματος της μήτρας χωρίς να φθάνει στο έσω τραχηλικό στόμιο.
2. Παραχείλιος, όταν ο πλακούντας φθάνει στο έσω τραχηλικό στόμιο χωρίς να το καλύπτει.
3. Επιχείλιος, όταν ένα τμήμα του πλακούντα καλύπτει μερικώς το έσω τραχηλικό στόμιο.
4. Επιπωματικός, όταν ο πλακούντας καλύπτει πλήρως το έσω τραχηλικό στόμιο.

Αίτια

Τα αίτια της δημιουργίας του προδρομικού πλακούντα παραμένουν άγνωστα, όμως υπάρχουν ενδείξεις που ενοχοποιούν ορισμένες καταστάσεις, οι οποίες δημιουργούν κακές συνθήκες αιμάτωσης του πλακούντα στο στάδιο της εμφύτευσης του κυήματος. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η πολυτοκία, η μεγάλη ηλικία της μητέρας, η πολύδυμη κύηση, η παρουσία ενδομητρικών συμφύσεων ή ινομυωμάτων στον πυθμένα της μήτρας και η προηγηθείσα καισαρική ή ινομυωματεκτομή.

Κλινική εικόνα

Ο προδρομικός πλακούντας εκδηλώνεται με κύριο σύμπτωμα την αιμορραγία από τον κόλπο. Η ένταση της αιμορραγίας τις περισσότερες φορές είναι μικρή, ενώ σπάνια μπορεί να είναι μεγάλη και να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο τη μητέρα, με την εγκατάσταση ολιγαιμικής καταπληξίας. Το έμβρυο κινδυνεύει κυρίως από την προωρότητα, όταν επιβάλλεται η πρόωρη διακόπη της κύησης και πιο σπάνια από την αιμορραγία, η οποία μπορεί να προκαλέσει έμμεσα τον ενδομήτριο θάνατο του εμβρύου.

Διάγνωση

Η διάγνωση του προδρομικού πλακούντα βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και στην εφαρμογή της υπερηχογραφίας. Η υπερηχογραφική μέθοδος θέτει την διαγνωση σε ποσοστό 95% περίπου.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση του προδρομικού πλακούντα πρέπει να γίνει από τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, την τραχηλίτιδα, τον τραχηλικό πολύποδα, τους κιρσούς του τραχήλου, την περιφεριακή πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα, τη ρήξη προδρομικών αγγείων του ομφαλίου λώρου και τις κακώσεις του κόλπου και αιδοίου.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση του προδρομικού πλακούντα εξαρτάται από την βαρύτητα της αιμορραγίας, την ηλικία της κύησης και την εντόπιση του πλακούντα. Οταν η αιμοραγία απειλεί την ζωή της μητέρας, επιβάλλεται άμεσα η διενέργεια καισαρικής τομής, ανεξάρτητα από την εβδομάδα της κύησης. Σε κάθε περίπτωση με μικρή αιμορράγια και ηλικία κύησης μικρότερη των 37 εβδομάδων, επιβάλλεται η τακτική της αναμονής. Συνιστάται η νοσηλεία της ασθενούς σε νοσοκομείο, ο αυστηρός κλινοστατισμός και η χορήγηση τοκολυτικών φαρμάκων. Επίσης, παρακολουθείται συστηματικά η αιματολογική κατάσταση της ασθενούς και όταν χρειάζεται γίνονται μεταγγίσεις αίματος, ώστε να μην εγκατασταθεί αναιμία.

Διαβάστε επίσης