Αποβολή

Άλλες ονομασίες

αυτόματη έκτρωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Αποβολή είναι η αυτόματη διακοπή της κύησης μέχρι και την 24η εβδομάδα της εγκυμοσύνης.

Γενικά

Σε ποσοστό 85%, η αποβολή συμβαίνει μέσα στις πρώτες 8 εβδομάδες της εγκυμοσύνης. Η πιθανότητα να παρουσιαστεί αυτόματη έκτρωση σε κάθε γυναίκα, στην πρώτη εγκυμοσύνη, είναι περίπου 10%, ενώ με ιστορικό μίας αυτόματης έκτρωσης το ποσοστό αυξάνεται σε 20%.
Ο μηχανισμός με τον οποίο προκαλείται αυτόματη έκτρωση, είναι η διάσπαση της συνοχής και η πρόκληση αιμορραγίας ανάμεσα στο φθαρτό και την τροφοβλάστη με αποτέλεσμα το διαχωρισμό τους και την αποβολή του κυήματος από τη μήτρα.

Αίτια

Το συχνότερο αίτιο αποβολής, είναι οι χρωμοσωμιακές ανωμαλίες του εμβρύου, που προκαλούν αποβολή του κυήματος περί την 8η εβδομάδα της κύησης και ενοχοποιούνται για ποσοστό 25-60% των αποβολών.

Αλλες αιτίες είναι η ασυμβατότητα του συστήματος ΑΒΟ των ομάδων αίματος, ανωμαλίες της διάπλασης της μήτρας, ενδομητρικές συμφύσεις, πολύποδες του ενδομητρίου και ινομυώματα της μήτρας, ανεπάρκεια του έσω τραχηλικού στομίου, διάφορες οξείες ή χρόνιες συστηματικές παθήσεις, οι μη ρυθμισμένες ενδοκρινικές παθήσεις, λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος, κοινές μικροβιακές ή ιογενείς λοιμώξεις, εξωτερικές κακώσεις, ιδίως στην περιοχή των γεννητικών οργάνων, ενώ ακόμη ενοχοποιείται και η γενετήσια επαφή.

Απειλούμενη αποβολή

Κάθε εγκυμοσύνη που παρουσιάζει αιμόρροια από τον κόλπο, χαρακτηρίζεται ως απειλούμενη αυτόματη έκτρωση. Η αιμόρροια, η οποία είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην απειλεί την ζωή της εγκύου, συνοδεύεται κατά κανόνα από ελαφρούς πόνους στο υπογάστριο, με αντανάκλαση στην οσφύ και κωλικοειδή χαρακτήρα. Στην γυναικολογική εξέταση, ο τράχηλος της μήτρας διατηρεί το σχήμα του και το στόμιο του είναι κλειστό. Η θεραπεία είναι συντηρητική και στοχεύει στην κατάργηση των αιτίων, πριν αλλά και κατά την διάρκεια της κύησης, όπως λύση των ενδομητρικών συμφύσεων, εκπυρήνιση ινομυώματος της μήτρας, περίδεση του τραχήλου, θεραπεία διαφόρων λοιμώξεων κ.λπ. Επίσης, σημασία αποδίδεται στη σωματική και στην ψυχική ηρεμία της εγκύου και ιδιαίτερα στον κλινοστατισμό της. Η εξέλιξη μίας απειλούμενης αυτόματης έκτρωσης είναι να καταλήξει κατά 70% σε τελειόμηνη κύηση, 2% σε πρόωρο τοκετό και 28% σε μία από τις πιο κάτω μορφές της αυτόματης έκτρωσης.

Αναπόφευκτη αποβολή

Η αναπόφευκτη αυτόματη έκτρωση χαρακτηρίζεται από την οριστική απώλεια του κυήματος και τερματισμό της κύησης. Κατά κανόνα πόνοι στο υπογάστριο, με αντανάκλαση στην οσφύ και κωλικοειδή χαρακτήρα, οι οποίοι συμπίπτουν χρονικά με τις συστολές του μυομητρίου, χαρακτηρίζουν τη αναπόφευκτη αυτόματη έκτρωση. Οι συστολές του μυομητρίου οδηγούν προοδευτικά στην εξάλειψη και διαστολή του τραχήλου και του τραχηλικού στομίου. Στην γυναικολογική εξέταση το ανοικτό στόμιο του τραχήλου επιβεβαιώνει τη διάγνωση. Αρκετές φορές, χωρίς πόνους και διαστολή, η αιμόρροια από τα γεννητικά όργανα είναι τοσο μεγάλη, ώστε απειλείται η ζωή της εγκύου και επιβάλλεται ο χαρακτηρισμός της αιμορραγίας ως αναπόφευκτη αυτόματη έκτρωση. Επίσης, η πρώιμη ρήξη των υμένων του εμβρύου στο 2ο τρίμηνο της κύησης, μπορεί να είναι το μοναδικό στοιχείο για την διάγνωση της αναπόφευκτης αυτόματης έκτρωσης. Η θεραπεία στη περίπτωση αυτή είναι η κένωση της μήτρας.

Ατελής αποβολή

Η ατελής αυτόματη έκτρωση είναι πιο προχωρημένη από την αναπόφευκτη, στο ότι ένα μέρος του κυήματος έχει αποβληθεί ή κρέμεται από το τραχηλικό στόμιο. Η θεραπεία είναι η άμεση κένωση της μήτρας με απόξεση του ενδομητρίου.

Τέλεια αποβολή

Η αποβολή ολόκληρου του κυήματος χαρακτηρίζεται ως τέλεια αυτόματη έκτρωση. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η διακοπή των πόνων και της αιμορραγίας, μετά την αυτόματη έξοδο του κυήματος. Η τέλεια αυτόματη έκτρωση συμβαίνει συνήθως σε κύηση 4η-5η εβδομάδων. Μετά την αποβολή του κυήματος ακολουθεί απόξεση του ενδομητρίου, αφού δεν είναι σχεδόν ποτέ βέβαιο ότι πρόκειται για τέλεια αυτόματη έκτρωση.

Παλίνδρομη κύηση

Η παλίνδρομη κύηση είναι μία επιπλοκή της κύησης που χαρακτηρίζεται από την παλινδρόμηση των πιθανών και βέβαιων σημείων, συμπτωμάτων, κλινικών, παρακλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων της κύησης. Η έγκυος αναφέρει στον ιατρό, την απότομη διακοπή της ναυτίας, των εμέτων, του αισθήματος τάσης των μαστών, των σκιρτημάτων του εμβρύου κ.λπ. Στη γυναικολογική εξέταση η μήτρα έχει μέγεθος μικρότερο του αναμενόμενου και η ακρόαση των καρδιακών παλμών του εμβρύου δεν είναι εφικτή. Στην διάγνωση της βοηθά η μέτρηση της β-χοριακής γοναδοτροπίνης στον ορό του αίματος ή στα ούρα και το υπερηχογράφημα.

Σηπτική έκτρωση

Η σηπτική έκτρωση είναι σοβαρή επιπλοκή της κύησης και χαρακτηρίζεται από την επιμόλυση του περιεχομένου της εγκύμονος μήτρας. Η συχνότερη αιτία είναι η εκτέλεση τεχνητής έκτρωσης, κατά την οποία δεν έγινε η αυστηρή εφαρμόγη των κανόνων της τοπικής ασηψίας και αντισηψίας. Επίσης, στην επιμόλυνση του κυήματος από παρακείμενες σηπτικές εστίες, όπως ο κόλπος και από καθυστέρηση εκτέλεσης της απόξεσης του ενδομητρίου μετά από ατελή αποβολή. Η αντιμετώπιση της σηπτικής έκτρωσης θέλει ιδιαίτερη προσοχή, λόγω του κινδύνου να εγκατάσταθει σηψαιμική καταπληξία. Η λήψη καλλιεργειών και η αντιβίωση είναι η βασική προϋπόθεση για τη σωστή αντιμετώπιση, ενώ απόξεση του ενδομητρίου, θα γίνει μόνο μετά την υποχώρηση της οξείας φάσης των συμπτωμάτων.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση στην απειλούμενη αποβολή είναι πάντα αιτιολογική, ανάλογα με το πιθανό αίτιο σε κάθε περίπτωση. Στις υπόλοιπες καταστάσεις είναι απαραίτητη η απόξεση του ενδομητρίου.

Διαβάστε επίσης