Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη και ρύθμιση του διαβήτη

Θεωρείται κατά κανόνα αντιπροσωπευτική της ρυθμίσεως του διαβήτη κατά το προηγούμενο δίμηνο.

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ζάχαρο) είναι μια χρόνια διαταραχή που απαιτεί ιδανική συνεργασία του ασθενούς με το γιατρό του, για να ρυθμιστεί ικανοποιητικά. Ένα από τα σημαντικότερα test που ελέγχει τα αποτελέσματα της ρύθμισης είναι η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στο αίμα.

Οπως είναι γνωστό, στο διαβήτη η τιμή της γλυκόζης στο αίμα είναι αυξημένη. Αυτό λέγεται υπεργλυκαιμία. Η υπεργλυκαιμία θεωρείται οτι αυξάνει το ρυθμό σύνδεσης της γλυκόζης με πρωτεϊνες.

Έτσι η μέτρηση του συμπλέγματος γλυκόζης-αιμοσφαιρίνης, δηλαδή η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (glycosylated haemoglobin HbA1c) θεωρείται κατά κανόνα αντιπροσωπευτική της ρυθμίσεως του διαβήτη κατά το προηγούμενο δίμηνο.

Σε φυσιολογικά άτομα οι τιμές της κυμαίνονται από 5,5-7,5% Οι τιμές αξιολογούνται πάντα συγκριτικά με προηγούμενες.

Διαβάστε επίσης