Νέκρωση λίπους

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Συνήθως εμφανίζεται σε παχύσαρκα αγόρια μετά από κολύμπι σε κρύο νερό. Αιφνιδίως παρουσιάζονται επώδυνοι, μικροί, αμφοτερόπλευροι όζοι στο δέρμα του οσχέου. Εμφανίζεται σε ηλικίες 5-15 ετών.

Διαβάστε επίσης