Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία

Την προώθηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα μας εξήγγειλε ο Υπουργός Γεωργίας κ. Γιώργος Δρυς στη διάρκεια της ομιλίας του στη Διημερίδα του Υπουργείου Γεωργίας για τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης, επισήμανε ο κ. Δρυς, θα προβλέπει μέτρα και ρυθμίσεις για την:

– εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων κυρίως αγροτών και κτηνοτρόφων, τόσο για τις εξελίξεις της διεθνούς αγοράς βιολογικών προϊόντων, όσο και για τις εξελίξεις στο χώρο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της οργάνωσης της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής.

– συστηματική οργάνωση της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής για τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και τους τρόπους που διαμορφώνει τις καταναλωτικές του προτιμήσεις, καθώς και για τις μεθόδους με τις οποίες η σύγχρονη παραγωγή μπορεί να ικανοποιήσει την όλο και αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

– διοργάνωση ενός ευρύτατου κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κράτους, μεταποιητών και παραγωγών σε θέματα πολιτικής τιμών, με δεδομένες τις εξελίξεις που διαμορφώνονται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις διεθνείς αγορές.

Η οργάνωση της σύγχρονης αυτής αγροτικής επιχείρησης προϋποθέτει την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και των εκμεταλλεύσεων, τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της οργάνωσης της παραγωγής, είπε ο κ. Δρυς.

Η νέα, όμως, αυτή οργάνωση δεν συνεπάγεται ούτε την αλλαγή του οικογενειακού χαρακτήρα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ούτε την μεταβολή του μεγέθους τους. Συνεπάγεται κυρίως τον προσανατολισμό τους σε καλύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή.

Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία αποτελούν μια ενδιαφέρουσα απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο αγροτικός κόσμος, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη και η επέκτασή τους προσκρούει πολλές φορές σε σημαντικά εμπόδια και αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες (μειωμένες αποδόσεις, χρονικό διάστημα μετατροπής από συμβατική σε βιολογική παραγωγή, χαμηλή ζήτηση λόγω υψηλότερων τιμών, ενημέρωση καταναλωτών, αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης, εμπορικές δομές κ.α.).

Παρά τις όποιες αντιξοότητες, τόνισε ο κ. Δρυς, το Υπουργείο Γεωργίας είναι αποφασισμένο να προωθήσει την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργίας και ήδη το κάνει πράξη με την ενίσχυση του Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (AGROCERT) και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Διαβάστε επίσης