Γονίδιο σχετίζεται με μορφή καρκίνου των όρχεων

Το πρώτο γονίδιο που σχετίζεται στενά με μία μορφή του καρκίνου των όρχεων που ονομάζεται σεμίνωμα, κατόρθωσαν να αναγνωρίσουν αμερικανοί επιστήμονες, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι άνδρες που κληρονομούν μία ιδιαίτερα ενεργή μορφή του γονιδίου, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν την νόσο.

Το γονίδιο αυτό, που ονομάστηκε hiwi και είχε ανακαλυφτεί το 1997, είναι έως και δεκαέξι φορές περισσότερο ενεργό σε άνδρες που πάσχουν από σεμίνωμα, σε ποσοστό 63%. Το γονίδιο hiwi αντίθετα όταν δεν εκφράζεται σε ικανοποιητικό βαθμό συνδέεται με στειρότητα.

Ο καρκίνος των όρχεων είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στους άνδρες της λευκής φυλής ηλικίας 15 έως 45 ετών και εκδηλώνεται με διάφορες μορφές, για αρκετές από τις οποίες έχουν ενοχοποιηθεί διάφορα γονίδια.

Η αλματώδης πρόοδος της γενετικής έχει συμβάλλει στην εύρεση πολλών γονιδίων που συνδέονται με διάφορες μορφές καρκίνου. Αν και είμαστε ακόμα στην αρχή είναι βέβαιο ότι στο μέλλον θα βρεθούν τρόποι παρέμβασης στην λειτουργία αυτών των γονιδίων με άμεσο όφελος την παρεμπόδιση των μηχανισμών που οδηγούν στην εμφάνιση νεοπλασιών.

Διαβάστε επίσης