Ειδικός στηθόδεσμος για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού

Μία συσκευή με τη μορφή στηθόδεσμου, χάρη σε ασθενή ηλεκτρικά σήματα που εκπέμπει, μπορεί και ανιχνεύει διαφορές στην πυκνότητα των ιστών του μαστού, διευκολύνοντας στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. Η συσκευή αυτή εξελίχθηκε στο πανεπιστήμιο του Leicester στην Αγγλία και πρόκειται να δοκιμαστεί σε χιλιάδες γυναίκες στην Κίνα.

Η μεγαλύτερη πυκνότητα που χαρακτηρίζει τους όγκους δυσχεραίνει την προσπέλαση των ηλεκτρικών σημάτων. Ο βομβαρδισμός του μαστού με σήματα από διαφορετικές γωνίες και η καταγραφή της εξόδου τους με την βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή θα δίνει ένα χάρτη του μαστού όπου θα αναγνωρίζονται εύκολα τυχόν ανωμαλίες.

Σε εργαστηριακά πειράματα η αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού έχει αποδειχτεί ικανοποιητική και εφόσον οι κλινικές δοκιμές επαληθεύσουν τα εργαστηριακά ευρήματα, η συσκευή θα είναι διαθέσιμη για το ευρύ κοινό μέσα σε τρία χρόνια.

Διαβάστε επίσης